SRB ENG

Filmski centar Srbije: Presek 2014-2106.

13. апр 2017 | Autor: Đorđe Bajić

Ovom prilikom vam na uvid dajemo prikaz ostvarenog u radu Filmskog centra Srbije u periodu 2014-2016; u pitanju je pregled postignutog u vidu Powerpoint prezentacije, koja će vam pružiti priliku da se na podroban i pregledan način upoznate sa brojnim promenama i nemalim postignućima naše kuće u pomenutom periodu.

Preuzmite kompletnu prezentaciju ovde.

 

Đorđe Bajić