SRB ENG

FCS raspisao konkurse u četiri kategorije

10. septembar 2018. | Autor: Đorđe Bajić
Filmski centar Srbije je dana 10. septembra raspisao konkurse u četiri kategrije, i to:

  1. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova,
  2. Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova,
  3. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova,
  4. Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.

Konkursi u ove četiri kategorije su otvoreni mesec dana od dana javnog objavljivanja, odnosno od 10. septembra do 10. oktobra  2018. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu, na elektronsku adresu Filmskog centra Srbije: konkurs2018@fcs.rs (sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje u naslovu mejla)

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Srećno!

Đ. B.