SRB ENG

FCS raspisao konkurse u tri kategorije: dugometražni igrani film, komercijalni film i razvoj projekata dugometražnih filmova

17. februar 2021. | Autor: Đorđe Bajić
Ustanova kulture Filmski centar Srbije raspisala je javne konkurse  za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2021. godinu u kategorijama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje proizvodnje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim potencijalom (komercijalni repertoarski film) i Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova.

Konkurs za Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava, sa dugometražnim igranim filmovima u trajanju od najmanje 60 minuta, a koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela, da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs. Pojedinosti o Konkursu za Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova pročitajte ovde.

Sufinansiranje proizvodnje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim potencijalom (komercijalni repertoarski film)

Pravo učestvovanja na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava, sa dugometražnim igranim filmovima (u trajanju od najmanje 60 minuta), a koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela, da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs. Pojedinosti o Konkursu za Sufinansiranje proizvodnje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim potencijalom (komercijalni repertoarski film) pročitajte ovde.

Konkurs za Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova

Pravo učestvovanja na konkursu ima pravno lice i preduzetnik, nosilac autorskih imovinskih prava, koji ispunjava sledeće uslove: da јe registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih delatnosti, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela, da mu poslovni računi nisu u blokadi u od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu i da nema neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbiјe. Pojedinosti o Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova pročitajte ovde.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2021@fcs.rs

Srećno!

Đorđe Bajić