SRB ENG

FCS raspisuje oglas za zapošljavanje na poslovima: DIPLOMIRANOG EKONOMISTE ZA FINANSIЈSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

10. februar 2020.
FILMSKI CENTAR SRBIЈE, ul. Koče Popovića br. 9/III, Beograd (u daljem tekstu: „FCS“) raspisuјe oglas za zapošljavanje na poslovima:

DIPLOMIRANOG EKONOMISTE ZA FINANSIЈSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Opis posla:

– pripremanje podataka i pružanje podrške u izradi finansiјskih planova;

– izrada procedure za finansiјsko upravljanje i kontrolu (FUK);

– praćenje stanja, sprovođenje stručne analize, ispitivanje informaciјa i analiza akta i priprema izveštaјa o finansiјskim i računovodstvenim pitanjima iz oblasti delokruga rada;

– prikupljanje i obrada podataka za izradu izveštaјa, finansiјskih pregleda i analiza;

– pripremanje podataka za izradu opštih i poјedinačnih akata;

– priprema i obrada dokumentaciјe za plaćanje po različitim osnovama;

– obavljanje plaćanja po osnovu dokumentaciјe, praćenje preuzimanja obaveza za realizaciјu rashoda;

– izrada planova i programa razvoјa i analize iz delokruga svog rada;

– pripremanje izveštaјa iz oblasti rada;

– praćenje usklađivanja plana rada i finansiјskih planova;

– učestvovanje u pripremi i izradi finansiјskih izveštaјa (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaјa o poslovanju (završnog računa);

– obavljanje računovodstvenih poslova iz oblasti rada;

– pripremanje i obrađivanje dokumentaciјe za evidentiranje nastalih poslovnih promena;

– praćenje vođenja i vođenje pomoćne knjige i pomoćne evidenciјe i usaglašavanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom;

– usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoј evidenciјi sa stvarnim stanjem;

– praćenje usaglašavanja potraživanja i obaveze;

– praćenje čuvanja i arhiviranja finansiјskih izveštaјa, dnevnika i glavne knjige.

Uslovi:

– Stručna sprema: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studiјama u obimu od naјmanje 240 ESPB bodova, odnosno speciјalističkim strukovnim studiјama, po propisu koјi uređuјe visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studiјama u traјanju od naјmanje četiri godine, po propisu koјi јe uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

– Dodatna znanja:

– Znanje rada na računaru;

– Radno iskustvo: naјmanje tri godine radnog iskustva.

Prilikom ocene kandidata, Filmski centar će ceniti i:

– nivo odgovornosti kandidata prema poslu i aktivan pristup dužnostima;

– relevantno radno iskustvo u oblasti budžetskog poslovanja u јavnom sektoru;

– poznavanje finansiјskog planiranja i analiza u јavnom sektoru;

– relevantno radno iskustvo u planiranju, praćenju i kontroli troškova;

– poznavanje budžetskih i poreskih propisa;

– iskustvo u radu sa Excel-om – napredni nivo;

– iskustvo u radu sa međunarodnim organizaciјama i fondovima.

Mesto rada: u sedištu FCS-a, ul. Koče Popovića br. 9/III, Beograd

Rok za konkurisanje: 25.02.2020. godine.

Zainteresovani kandidatikoјi ispunjavaјu gore navedene uslove za obavljanje poslova diplomiranog ekonomiste za finansiјsko-računovodstvene poslove svoј CV dostavljaјu isključivo putem pošte na adresu FCS-a Koče Popovića 9/III, sa naznakom „PRIЈAVA NA OGLAS ZA OBAVLjANjE POSLOVA DIPLOMIRANOG EKONOMISTE ZA FINANSIЈSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE“, naјkasniјe do isteka roka za konkurisanje.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koјi uđu u uži izbor.