ARHIVA KONKURSAprinter friendly page


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: PREDDIGITALIZACIJA BIOSKOPA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH: IGRANIH I DOKUMENTARNIH FILMOVA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: SUFINANSIRANJE STUDENTSKIH ZAVRŠNIH FILMOVA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: FINANSIRANJE UNAPREDJENJA I RAZVOJA FILMSKIH SCENARIJA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu u kategoriji: SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE KRATKOMETRAŽNIH IGRANIH FILMOVA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2016. GODINU U KATEGORIJI SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji Sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih: igranih i dokumentarnih filmova

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih: igranih i dokumentarnih filmova

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji Stimulacija kvaliteta

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji Proizvodnja domaćih dokumentarnih: srednjemetražnih i kratkometražnih filmova

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu raspisuje se u sledećim kategorijama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova; Sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih: srednjemetražnih i kratkometražnih filmova; Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova; Stimulacija kvaliteta

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film u 2015. godini

Јavni Konkurs za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe-Ustanove kulture od nacionalnog značaјa

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji razvoj scenarija

Odluka o izboru projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji razvoj projekata domaćih dugometražnih filmova

Odluka o izboru projekata po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji produkcija kratkih igranih, eksperimentalnih i animiranih filmova

Odluka o izboru projekata po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategoriji produkcija studentskih završnih filmova

Odluka o izboru projekata po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2014. godinu - Produkcija filma sa temom Prvi svetski rat

Odluka o izboru projekata po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2014. godinu u kategoriji sufinansiranje završetka produkcije dugometražnog filma

Odluka o izboru projekata po konkursu za finanrsiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2014. godinu u kategoriji stimulacija bioskopa

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategorijama: produkcija kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova; produkcija studentskih završnih filmova; razvoj projekata domaćih dugometražnih filmova; razvoj scenarija

ЈAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROЈEKATA U KINEMATOGRAFIЈI ZA 2014. GODINU U KATEGORIЈI SUFINANSIRANJE ZAVRŠETKA PRODUKCIЈE DUGOMETRAŽNOG FILMA

ЈAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROЈEKATA U KINEMATOGRAFIЈI ZA 2014. GODINU - STIMULACIЈA BIOSKOPA

Ј A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu „PRODUKCIЈA FILMA SA TEMOM PRVI SVETSKI RAT“

Odluka o izboru projekata za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2014. godinu u kategoriji Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film u 2014. godini

Odluka o izboru projekata za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2014. godinu u kategoriji sufinansiranje završetka produkcije dugometražnog filma

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu u kategoriјi Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa

Ј A V N I K O N K U R S za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa

Ј A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu u kategoriјi Sufinansiranje završetka produkciјe dugometražnog filma

Odluka Upravnog odbora o izboru proјekata za finansiranje i sufinansiranje kinematografiјe u 2014. godini u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova: dugometražnih, srednjemetražnih i kratkometražnih, Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih i kratkometražnih animiranih, kratkih igranih i eksperimentalnih filmova. Konkurs je raspisan 31. oktobra 2013. godine i zatvoren 2. decembra 2013. godine.

Odluka Upravnog odbora o izboru proјekata za finansiranje i sufinansiranje kinematografiјe u 2014. godini u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih filmova, Sufinansiranje unapređenja i razvoјa filmskog scenariјa. Konkurs je raspisan 7. oktobra 2013. godine i zatvoren 7. novembra 2013. godine.

Odluka Upravnog odbora o izboru proјekata za finansiranje i sufinansiranje kinematografiјe za 2013. godinu u kategoriјi sufinansiranje proizvodnje završetka produkcije filma

Odluka Upravnog odbora o izboru proјekata za finansiranje i sufinansiranje kinematografiјe za 2013. godinu u kategotiјi stimulaciјe kvaliteta, gledanosti, distribuciјe i razvoјa tehničke baze i kategoriјi sufinansiranja proizvodnje manjinskih koprodukciјa

Odluka Upravnog odbora o izboru proјekata za finansiranje i sufinansiranje kinematografiјe za 2013. godinu u kategotiјi stimulaciјe kvaliteta, gledanosti, distribuciјe i razvoјa tehničke baze i kategoriјi sufinansiranja proizvodnje manjinskih koprodukciјa

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova: dugometražnih, srednjmetražnih i kratkometražnih, Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih i kratkometražnih animiranih, kratkih igranih i eksperimentalnih filmova u 2014. godini

Јavni Konkurs za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih filmova, Sufinansiranje unapređenja i razvoјa filmskog scenariјa u 2014. godini

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film i Konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih filmova u 2013. godini

Javni Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2013. godinu u kategorijama: Sufinansiranje završetka produkcije filma, Stimulacija kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze, Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

Rezultati Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova: dugometražnih, srednjemetražnih i kratkometražnih; Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih i kratkometražnih animiranih, kratkih igranih i eksperimentalnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih filmova, Sufinansiranje unapređenja i razvoјa filmskog scenariјa u 2013. godini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova: dugometražnih, srednjemetražnih i kratkometražnih; Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih i kratkometražnih animiranih, kratkih igranih i eksperimentalnih filmova

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi u kategoriјama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih filmova, Sufinansiranje unapređenja i razvoјa filmskog scenariјa u 2013. godini

SEE CN – KONKURS ZA RAZVOJ PROJEKTA ZA DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM

SEE CN - FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

SEE CN - FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

SEE CN – KONKURS ZA RAZVOJ PROJEKTA ZA DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA ZA 2011. GODINU

SEE CN – KONKURS ZA RAZVOJ PROJEKTA ZA DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM

SEE CN - FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

FINANSIJSKA PODRŠKA PROJEKTIMA DOMAĆIM DUGOMETRAŽNIM FILMOVIMA, KOJI SU SAMI PRIKUPILI ODREDJENA NOVČANA SREDSTVA, A NISU PODRŽANI OD STRANE KONKURSNE KOMISIJE FILMSKOG CENTRA SRBIJE, PO ODLUCI UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA ZA 2010. GODINU - IZNOSI FINANSIJSKE PODRŠKE

REZULTATI KONKURSA ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJA ZA 2010. GODINU - IZNOSI FINANSIJSKE PODRŠKE

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA ZA 2010. GODINU - IZNOSI FINANSIJSKE PODRŠKE

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA ZA 2010. GODINU – IZNOSI FINANSIJSKE PODRŠKE

ODLUKA O IZBORU PROЈEKATA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIЈA

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA ZA 2008. GODINU

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA FINANSIRANJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA FINANSIRANJE RAZVOJA FILMSKOG SCENARIJA

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA ZA 2010. GODINU

REZULTATI KONKURSA ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJA ZA 2010. GODINU

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA U 2010. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA FILMSKOG SCENARIJA U 2010. GODINI

KONKURS ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJA ZA DUGOMETRAŽNE IGRANE FILMOVE

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2010. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA U 2010.

KONKURS ZA BERLINALE TALENT-CAMPUS 2010

SEE CN - FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

PRIJAVA RADOVA KOJI SE BAVE ANALIZOM SRPSKOG FILMA

KONKURS ZA FINANSIRANJE DUGOMETRAŽNIH IGRANIH FILMOVA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA FILMSKOG SCENARIJA U 2008. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA U 2008. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2008. GODINI

Konkurs za finansiranje kratkometražnih filmova

Prikupljanje projekata za STIMULACIJU FILMSKIH OSTVARENJA

K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA

KONKURS ZA UČEŠĆE NA KAMPU INTERAKCIJA

KONKURS ZA RAZVOJ SCENARIJA BALKANSKIH ZEMALJA

CineLink- KONKURS ZA 2008. GODINU

B2B Belgrade Industry Meetings - 29. februar - 2. mart 2008.

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, KRATKIH IGRANIH I ANIMIRANIH FILMOVA

Konkurs za finansiranje dugometražnih filmova

FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA U 2007. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2007. GODINI

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA PO KONKURSU ZA FINANSIRANJE DOMAĆIH CELOVEČERNJIH IGRANIH FILMOVA ZA 2006. GODINU

ODLUKA O IZBORU DOBITNIKA SREDSTAVA PO KONKURSU ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJA ZA 2006. GODINU

KONKURS ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE DOMAĆIH CELOVEČERNJIH IGRANIH FILMOVA

K O N K U R S ZA RAZVOJ FILMSKOG SCENARIJA

 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia