FILMOGRAF - SADRŽAJIprinter friendly page


FILMOGRAF 1976-1989.
SADRŽAJI

Izdavač: Udruženje filmskih i televizijskih radnika SR Srbije, Beograd, 1976.

Urednici: Božidar Zečević, Predrag Golubović, glavni i odgovorni urednik.
Od 1978. godine osnovnom izdavaču pridružuje se i Udruženje filmskih glumaca SR Srbije. Od 1979. godine uključuje se i Društvo filmskih radnika Hrvatske i Udruženje filmskih radnika Vojvodine, a od 1980. priključuju se i potpisnici Samoupravnog sporazuma o izdavanju Filmografa (Avala film, Avala-pro film, Centar film, Dunav film, Inex film, Neoplanta film i Zvezda film Novi Sad) i Institut za film.


1976.

Broj 1. Kalendar događaja; - Predlog rezolucije o delovanju Udruženja filmskih i televizijskih radnika SR Srbije; - Za bolju kinematografiju; - Film u novom ključu (Dragoslav Marković); - Pod svetlom kritičkog pristupa (dr Dragutin Tešić); - Vreme za suštinske promene (Muharem Pervić); - Zaključci; - Decenija izazova i paradoksa (Mića Milošević); - Tema dana: Bliže pravom izlazu (Đorđe Radišić); - Zakon o udruženom radu i kinematografija (A.Stojanović); - Samoupravni sporazum o preraspodeli bioskopske ulaznice (M. Marinović); - Samoupravni sporazum o uslovima angažovanja i rada na televiziji (M.S.M.); - Samoupravni sporazum o formiranju filmskog programa (D.Z.); - Samoupravni sporazum o povezivanju, saradnji i udruživanju rada i sradstava u proizvodnji, prometu i prikazivanju filmova (N. Opačić); - (Za)jed(i)nica kinematografije (Mihajlo Vidaković); - Programiranje produkcija: Nije stvar u receptima, stvar je u zdravoj pameti (Mića Milošević); - Sa pogledom unapred: Razgovor sa Vatroslavom Mimicom, filmskim rediteljem, predsednikom Saveza filmskih radnika Jugoslavije (Predrag Golubović, Božidar Zečević); - Podvukli smo; - Hipoteka jednog imena: Filmadžije (Predrag Golubović); - Podsećamo vas: Može li to jeftinije (Ranko Munitić); -Dopisnici: Zagreb: Hrvatski film u mijenama (Srećko Jurdana); - Ljubljana: Ljubljanske dileme (Sašo Schrott); - Sarajevo: Umesto integracije - likvidacija (Nikola Stojanović); - Novi Sad: U Vojvodini - oseka (Jasna Rajić); - Skoplje: Pred novim startom (Georgi Vasilevski); - Titograd: Dogovor za početak (Ksenija Minić); - Iz izveštaja RZK za 1975. godinu; - Tematske orijentacije domaćeg filma (Miša Stanisavljević); - Tematske orijentacije i umetničke vrednosti (dr Milan Ranković); - Pula 76: U smeru kazaljke na satu (N. Opačić); - Poznajete li Pavla Pleša?; - Naivko; - Četiri dana do smrti; - Čuvar plaže u zimskom periodu; - Vojnikova ljubav; - Salaš u Malom ritu; - Vagon Li; - Devojački most; - Vrhovi Zelengore; - Ide li jugoslovenski film ka savremenoj temi: Seljačka buna 1573.; - Atentat u Sarajevu; - Vlak u snijegu; - Najduži put; - Idealist; - Bele trave; - Između straha i dužnosti; - Samo s potvrdom (M.Kodemo); - Još nije kasno (Slobodan Ristić); - Statistika: Jeftinije  i - gore (D.Ž.); - Snima se; - Naivko (Nebojša Đukelić); - Poznajete li Pavla Pleša?(Zorica Jevremović); - Salaš u Malom ritu (Ranko Munitić); - Četiri dana do smrti (Milosav Marinović); - Vagon Li (Miša Stanisavljević); - Devojački most (Jelica Ćeranić); - Čuvar plaže u zimskom periodu (Božidar Zečević); - Pregled objavljenih napisa o filmu: Kritika kao povod i stanje (Zorica Jevremović); - Koprodukcija: Gvozdeni krst (Božidar Zečević); - Repertoar: Primetan porast kvaliteta (M.S.-B.K.); - Obnovljene licence (Miodrag Zupanc); - Slučaj Čaplin (Ranko Munitić); - Let iznad distributerskog gnezda (Ranko Munitić); - Idemo li u bioskop? (Dragomir Zupanc); - Polukorak do mita: Leni Boba Fosa (Svetislav Jovanov); - Pakleni toranj Džona Gilermina (Bora Anđelić); - SOS iz Boeinga 747 Džeka Smajta i Francuska veza II Džona Frenkenheimera (Miodrag Zupanc); - Nevini ljudi prljavih ruku (Miša Stanisavljević); - Zakoni; - Literatura i film; - Filmovi o ženama; - Završeni filmovi; - Domašaji (g.j.); -  Licem u lice (v.j.); - Snima se; - Distribucija u svetu; - Kalendar filmskih i televizijskih festivala i propratnih događaja; - Televizija - film: Reč je o ljudima (Mikan Marinović); - Televizijski festival JRT Portorož 23.V-30.V 1976. Prikazana 61 emisija (Božidar Zečević); - Menja li se odnos televizije prema filmu: Film kao dnevna informacija-razgovor sa Slobodanom Novakovićem (B. Zečević, M. Marinović); - Serije: Grlom u jagode (Borislav Anđelić); - Salaš u Malom ritu (R. Munitić); - Beogradske TV priče (Svetislav Jovanov); - Zrno po zrno pogača-Kocka po Kocka... (M. Marinović); - Snima se; - Inostrani filmovi (Bojana Pejić, Milomir Marinović); - Okrugli sto: Stanje i problemi filmske tehnike u jugoslovenskom filmu; - Nova filmska traka (Milan Tomić); - Tribina Filmografa: Filmska tehnika i tehnologija (Raško Kovačević); - Istoriografija (Z. Jevremović); - Teorija: Za ontologiju materijala, o argumentima, a protiv filmskog šava (prof.dr Dušan Stojanović); - Ničija briga (Borislav Anđelić); - Opet kasnimo (Nebojša Đukelić); - U susret Maloj Puli; - Riznica dokumentarnog filma: Bioskop koji smo dugo čekali (Raško Kovačević); - Zašto nema 16mm bioskopa (D. Zupanc); - Semestar filmske kulture; - Nove knjige: Herman, Luis: Scenario za film i televiziju; - Lotman, Juri: Semiotika filma; - Stojanović, dr Dušan: Film kao prevazilaženje jezika; - Žena na filmu; - Jugoslovenska filmska scenografija; - Fakultet dramskih umetnosti: Promene u korist prakse (M.S. Marinović); - I rukovodioci bioskopa - u školu; - Kadrovi: Govorimo o hiperprodukciji kadrova sa umetničkih akademija - ali njih nema u kinematografiji (D. Zupanc); - Generacija 76; - 4 f: Glasilo Univerziteta umetnosti; - Još jedan suvišan festival (Nebojša Pajkić); - Nužno zlo ili neophodno dobro? (R. Munitić); - 11. Mafaf (N. O.); - Uvod u Filmografiju amaterskog filma u Srbiji (N. Pajkić).

Broj 2-3. Kalendar događaja; - Korak po korak-brže; - Film i društvo: XXII godišnja skupština Udruženja filmskih i televizijskih radnika SR Srbije; - Tema dana: Udruženi rad i društveni položaj filmskih radnika (Prvoslava Ralić); - Republička zajednica kulture SR Srbije: Jedinica za kinematografiju; - Dve korisne inicijative (P.G.); - Gde se gubi još pet igranih filmova? (Đ.Babić); - Neugodno iznenađenje (M. Marinović); - Lekcija iz etike glumca (P. Golubović); - Dopisnici: Titograd: Na pomolu integracija (Ksenija Minić); - Ljubljana: Samoupravno rešenje za Vibu (Sašo Schrott); - Skoplje: Televizija preuzela inicijative filma (Georgi Vasilevski); - Sarajevo: U znaku zime (Nikola Stojanović); - Zagreb (Kruno Hajdler); - Jugoslovenski film na svetskom tržištu: Prodor u svet (Đorđe Babić); - Glavno je samo delo: Razgovor sa filmskim rediteljem Franceom Štiglicom, dobitnikom nagrade AVNOJ-a (Tone Frelih); - Tematske orijentacije: Ide li jugoslovenski film ka savremenoj temi?; - Istorija na ekranu: Sudbina jednog isprekidanog i neujednačenog ciklusa u domaćem filmu: Između jučer i sutra (Ranko Munitić); - Nagrade na 23. Festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli 1976.; - Domaći film: Progresivna atrofija našeg igranog filma (Ranko Munitić); - Fragmenti komparativne analize (dr Milan Ranković); - Pod paskom literature (B.Z.); - Nagrade dodeljene na smotri glumačkih ostvarenja jugoslovenskog filma Niš 76; - Pula ’76: Bibliografija pisanja o XXIII Festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli; - Pula ’77 očima stranih kritičara (Vesna Jezerkić); - Punim imenom: Stranom kritičaru (Predrag Golubović); - Šta je pokazala jedna izložba?: Zapušteni plakat (Bojana Pejić); - VI međunarodni festival sportskih i turističkih filmova, Kranj 1976. (Paulo Pinni); - filmska priča od znoja i žuljeva: Povodom festivala sportskog filma u Kranju (Mića Milošević); - Kritika: Vlak u snijegu (Borislav Anđelić); - Najduži put (Ranko Munitić); - Vrhovi Zelengore (Miroslav Marinović); - Novi filmovi: Povratak otpisanih (Božidar Zečević); - Udovištvo Karoline Žašler (Tone Frelih); - Snima se; - Predlozi: Bienale animacije u Beogradu; - Korisna matematika (Kruno Hajdler); - Tribina Filmografa: Zao usud jedne profesije: Trebaju li nam filmski dramaturzi (Božidar Zečević); - U interesu filmske proizvodnje: Scenarist ili dramaturg? (Nebojša Pajkić); - Repertoar (Bogdan Kalafatović); - Radna proslava (Ž.K. Mitrović); - Početak jugoslovenske kinematografije (Radoš Novaković); - Gledaoci; - Trideset godina Avala filma: Kreće li se u Košutnjaku? (M. Marinović); - Morava film: Hiljadu trista filmova (V.Jezerkić); - FEST ’77: Izveštaj repertoarskog veća; - Međunarodni simpozijum; - Publika i mi: Razmišljanja jednog distributera (Gordana Božjaković); - Repertoar pre svega (B. Pantić); - Nesvrstani: Egipat, Sirija, Indija, Šri Lanka, Indonezija, Argentina, Peru; - Zemlje u statusu posmatrača: Meksiko, Venecuela, Brazil; - Televizije nesvrstanih: Evropa, Afrika, Azija, Centralna Amerika, Južna Amerika; - Iz jednog predloga: TV Festival nesvrstanih zemalja; - Strani film: Interes radnika u kulturi; - Zakoni; - Zabrane; - Scenario, Scenaristi; - Beografije; - U modi su nastavci; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Domašaji: Cigani odlaze u nebo (V. Jezerkić); - Tišina, smejemo se; - Snima se ...; - U pripremi; - Distribucija; - Televizija i film: Na ekranu ništa novo; - TV serije: Žika Proja: Ko ište preko ’leba pogače (Milomir Marinović); - Dva drugara: promašaj (Borislav Vidović); - Između drame i spektakla (M.Marinović); - Odlikaši; - Više studija-više filmova na TV (K. Minić); - Snima se; - Filmografija; - Filmska tehnika: Temperatura boje svetlosti (M. Tomić); - Spektra trikolor metar (Milan Tomić); - Razgovor sa dr Karlom Rosijem (Branko Živković); - Istorija i teorija: II Esejistika (Zorica Jevremović); - Na ispitu bez kraja (Bogdan Kalafatović); - Poznajete li Džona Hofmana? (Prof dr Dušan Stojanović); - Filmska kultura: O hiperkiču (Nebojša Pajkić); - Naš žurnal (B.P.L.); - Nove knjige: Petar Volk: Vreme sazrevanja; - Kinematografija u SR Srbiji 1974.(N. Đukelić); - Ante Peterlić: Pojam i struktura filmskog vremena (B.Zečević); - Psihoanaliza i film (N. Đukelić); - Denis Mek Kvejl: Uvod u sociologiju masovnih komunikacija (B.Zečević); - Časopisi: Filmske sveske br. 1/1976.; - Filmske sveske br. 2/1976.; - RTV-Teorija i praksa br. 2; - RTV-Teorija i praksa br. 3; - Filmska kultura br. 103/104; - Filmska kultura br. 105-106; - Film br. 3; - Ekran br. 4 i br. 5; - Sineast br. 32; - Sineast br. 33; - Izraz br. 7-8; - Strana štampa o Puli ’75 (D.G.); - Amateri: Otvoreno pismo; - Korak bliže (Predrag Bambić); - Animacija i eksperiment (Svetolik Novaković); - Jugoslovenski amaterski, animirani, crtani i eksperimentalni film, Skoplje, 16-17. IX 1976. godine; - U nesrazmeri... (N.P.); - Kalendar festivala amaterskog filma Jugoslavije za 1977. godinu; - XIX republički festival kinoamatera Srbije: Dvojica u središtu pažnje (N.P.); -In memoriam: Iznenadni rez- Ivica Matić (B.Z.); - Filmografija filmova Akademskog kino kluba Beograd, I deo: 1958-1964; - Filmske škole: Kako animirati animirani film u Beogradu? (Nikola Majdak); - Upisani redovni studenti I godine školske 1976-77 Fakulteta dramskih umetnosti; - Diplomirani studenti Fakulteta dramskih umetnosti u vremenu od 18. juna do 31. oktobra 1976.; - Drugi o nama: Nov filmski časopis (R.Ž.); - Start Filmografa (Zoran Petrović); - Pokušaj sa Filmografom (Dragan Belić); - Obilje informacija (Danka Nikolić); - Tim putem dalje (Mira Boglić); - Novine u filmskoj publicistici (Blagoja Kunovski); - Filmograf (Filmska kultura); - Nov časopis (Severin M. Franić).

Broj 4. Kalendar događaja: Tito u jugoslovenskom dokumentarnom filmu (Vlastimir Stamenović); - Manje reči-više filma!; - Film i društvo: - Razgovori o filmu (prikaz rasprava o filmu i kinematografiji, vođenih od 1970-1976) (Nadežda Radović-Jarić); - Tema dana: kratkometražni film (Nikola Tolja Vučinić); - Jedinica za kinematografiju; - Komisija za kinematografiju (Aleksandar Stojanović); - Dopisnici: Titograd: Ni makac od dogovora (K. Minić); - (Ne)ostvarene filmske zarade (Dragan Belić); - Obično nepoželjni naslovi (D. B.); - Tematska poklapanja (Nebojša Pajkić); - Ulog u slabu tačku (A.B.Kostić); - Punim imenom: filmska kritika – nepotpuna adresa; - Tematska poklapanja; - Ulog u slabu tačku; - Punim imenom: filmska kritika-nepotpuna adresa (Aleksandar B. Kostić); - Tematske orijentacije: Dokumentarno sjećanje na budućnost (Ranko Munitić); - Nagrade zvaničnog žirija 24. festivala jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma;- Domaći film: - Kratak dan kratkog film: šta je doneo 24. festival u Beogradu (Slobodan Boljević); - Zla sudbina kratkometražnog filma (Bogdan Kalafatović); - Filmska Tuzla po deseti put (Nikola Majdak); - Nagrade Tuzla ’77; - Zabeleženo na 24. festivalu: Šou biznis (Dragan Belić, B. Anđelić);  Misija Ismeta Kozice (Borislav T. Anđelić); Frtaljac (Ranko Munitić); Kasabe (Dragomir Zupanc); Malj (Božidar Zečević); Feniks i Adam (R.M.); Ta kuća je moja, a ipak nije moja (Nebojša Pajkić); Mora (R.M.); Agrokoka i Toper (Milomir Marinović); N.N. (R.M.); U aleji velikana i velikih događaja (Ranko Munitić); Dokumenti dugog daha (Ranko Munitić); - Novi filmovi: Tulgeš (Zorica Jevremović);  Izdajice i ratni zločinci (Bogdan Kalafatović);  Podvukli smo; - Bibliografija pisanja domaće štampe o festivalu (Nevenka Opačić); - Naš kratkometražni film u svetu:Nedostaje uporniji rad (Đorđe Babić); - Brodolom na Internacionalnom festivalu kratkometražnog filma u Oberhauzenu; Pesnicom u čelo (Dragan Gajer); - Filmografija inostranog dokumentarnog filma prikazanog u periodu od 1944. do danas, I deo (1944-1969) (Slobodan Aranđelović); - Novi igrani filmovi: Izbavitelj (Ranko Munitić); Udovištvo Karoline Žašler (Božidar Zečević); Hajdučka vremena (Borislav T. Anđelić); - Jubileji; - Snima se; - Prodaja filmova; - Jugoslovenski filmovi u Finskoj; - Poseta naše filmske delegacije Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji (Miomir-Miki Stamenković); - In memoriam: Igor Pretnar (Bogdan Kalafatović); - Zamišljeno i ostvareno: filmska kritika (A.B.Kostić); – Tribina Filmografa: - Rešiti probleme po abecednom redu (Miodrag Zupanc); – Repertoar: Početne teškoće (Dragomir Zupanc); - Bioskopi u brojkama; - Kinofikacija uzgred (D.Zupanc); - Podvukli smo: Naš kratkometražni film u bioskopima (Đ.Babić); - Saldo FEST-a 77: integralni pogled (Milutin Čolić); - Nesvrstani: Kinematografija nesvrstanih II (Tatjana Šuput); – Strani film: Američko-sovjetska saradnja; - Zakoni; - Nagrade; - Svakodnevni rasizam; - Završeni filmovi: dokumentarni i kratkometražni film; - Žene-reditelji  u Francuskoj; - Završeni filmovi- igrani film; - Snima se; - U pripremi; – Domašaji: I svetski dokumentarac u krizi (Tomislav Kurelec); – Televizija i film: Veliki trenuci televizije (Tatjana Šuput); - Kratkometražni film i mali ekran (Milomir Marinović); - Bezobrazni film i stidljiva televizija (M.S.M.); - Program Slobodarskih svečanosti Kosmaja; - TV serije: Marija (B.Zečević); Babino unuče (M.S.Marinović); Porobdžije (B.Anđelić); - Posle velikog iščekivanja: Srebrna ruža Montrea Darku Markoviću (M.S.Marinović); - Filmska roba na televizijskoj pijaci (Leposava Bukavac); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1.11.1976 - 31.3.1977.(Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Tehničke i tehnološke novosti (Milan Tomić); - Četiri decenije scenografskog rada Miomira Denića (Vlastimir Gavrik); - Istorija i teorija: Boško Tokin ili pokušaj jedne kinematografske estetike (Prof. dr Dušan Stojanović); – Filmska kultura: Nove knjige: Film: jezik i pismo; Istorija filmske umetnosti; Te slatke filmske laže.....Izazov stvarnosti;  Katalog FEST-a 77 (Nebojša Đukelić); - Časopisi: RTV br. 4, 5, 6, Filmske sveske br. 3, Filmska kultura br. 107, 108-109, Ekran br. 6,7,8 (Zorica Jevremović);– Amateri: Žanr film  ili budućnost dokumentarca (Nebojša Pajkić); - Film sutrašnjice (N.P.); - Jubilej Kino-kluba Spli t (S.Š.); - Na repu događaja (Miša Savković); - Martovska osmica: Amateri bolji od profesionalaca (Slobodan Šijan).

1977.

Broj 5. Kalendar događaja: - Tito i film; - Godinu dana kasnije; - Film i društvo: Udruživanje rada i sredstava (Aktiv komunista filmskih radnika i glumaca – izlaganja Ljubomira Radičevića, Vanje Bjenjaša, Predraga Golubovića, Dušana Perkovića, Miodraga Simentića, Ljubiše Samardžića i Stoleta Jankovića); - Tema dana: Složena organizacija (Eduard Ile); - Trenutak za akciju (Đorđe Babić); - Glavom bez obzira (Predrag Golubović); - O uspesima i kritici (Dragan Belić); - Anketa Instituta za film: pet najboljih; - Dopisnici: Sarajevo: Kamere zuje! (Nikola Stojanović); - Jedinica za kinematografiju; - Festival scenarija (B.I.); - SIZ kinematografije SR Hrvatske; - Tematske orijentacije: Konfrontacije u Iloku (Bogdan Kalafatović); – Domaći film: Dvadesetčetvrta Pula (Nevenka Opačić); - 18 filmova u Puli; - Pulski upitnici (Bogdan Kalafatović); - Kriterijum uravnilovke (Predrag Golubović); - Punim imenom: Moral i valorizacija (dr Milan Ranković); - Krakov’77: Malj uzdrmao festival (Predrag Golubović); - Dva svjetska ispita našeg kratkog filma(Ranko Munitić); - Anesi ’77: Sa četiri nagrade (Nikola Majdak); - Mesec kulture SFRJ u Rimu: Slaba organizacija filmskog programa (Dragan Janković); - Očima stranih kritičara: Kičma, Specijalno vaspitanje, Udova Karolina Žašler i kratki filmovi; - Jubileji: 30- godišnjica kinematografije SR Hrvatske (K.H.); - 30-godišnjica Vardar-filma (Georgi Vasilevski); - Ponuda i prodaja: veliki izazov (Đorđe Babić); - Snima se: Beograd, Sarajevo, Ljubljana (N.O.);– Tribina Filmografa: Četiri puta o repertoaru; - Gledaocima na uvid. – Repertoar: Bez eksperimenata i traganja (Miša Stanisavljević); - Nužan preduslov-usklađivanje (Jadranka Milenković); - Vidan nehat zaštićen monopolom (Nebojša Pajkić); - Gledaoci u Beogradu. – Strani film:  Nasilje u Grunviku (B.Zečević); - Zabrane; - Zakoni; - Nagrade; - Žiriji; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Domašaji (Vesna Jezerkić); - Snima se; - U pripremi; - Distribucija – Rekordi (priredila: Vesna Jezerkić); – Televizija i film:  Od televizije ka filmu i obratno; - Na novim osnovama; - Praksa iz nužde; - Udružiti rad i sredstva; - Breme nebrige; - Pre svega dogovor (M.S.Marinović, Živadin Mitrović); - Televizija za film- film za televiziju: Filmografija l961-1977; - TV-serije: Više od igre: manje od života (B.Vidović); - Portorož 77: Festival zatvorenog kruga (Božidar Zečević); - Nagrade; - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na tv u periodu od 1.aprila do 30.juna l977.godine (S.Aranđelović); – Filmska tehnika: Mehanička oštećenja izvornog materijala i tehničke mogućnosti popravke (Milan Tomić); – Istorija:  Najskuplja bioskopska ulaznica (Dejan Kosanović); – Filmska kultura: Za kinoteku (Nebojša Đukelić); - Film kao kulturno dobro; - Najveća filmska biblioteka; - Da li ćemo ikada videti ono što oni imaju (Nebojša Pajkić); - Prvi odlučan potez Ilindenka Petruševa); - Na pomolu prvi makedonski časopis o filmu (Georgi Vasilevski); - Nove knjige: Film i mladi; - Manaki i Bitolj (Georgi Vasilevski); - Časopisi: Sineast br.34; -Ekran br.9/10 (Nebojša Pajkić); -Amateri: Na prekretnici (Dragiša Krstić); - Peti Osfaf (Nebojša Pajkić); - Centri novih strujanja (Jovan Jovanović); - Filmografija AKK II; – Dodatak I: Članovi Udruženja filmskih i televizijskih radnika SRS; – Dodatak II: Članovi Udruženja filmskih glumaca SRS.

Broj 6. Kalendar događaja: - Krenulo se naprijed: intervju predsednika Tita Filmskoj kulturi; - Komentari: Za glasnu reč (Predrag Golubović); - Širenje monopola (Nebojša Pajkić); - U pravi čas (Božidar Zečević); - Povratak publike; - Žuta i crvena filmska žurnalistika (Vladimir Bunjac); - Otvaranje prostora filmskom stvaralaštvu: izvodi iz nacrta referata Vatroslava Mimice na IX kongresu filmskih radnika Jugoslavije. – Film i društvo: Film u Srbiji danas (Slobodan Novaković); - Dopisnici: Ljubljana, Sarajevo, Titograd, Skoplje, Niš;- Tema dana: Duga procedura -uzrok kašnjenja (Đorđe Babić); - Sitnice koje ipak znače (Mila Kodemo); - Veća društvena davanja - manje filma (Đorđe Babić); - Punim imenom: Što je to usaglašeni program (Predrag Golubović); - Republička zajednica kulture SR Srbije: Jedinica za kinematografiju (A. Stojanović); - Tematske orijentacije: Simpozijum o scenariju (Božidar Zečević); - Nagrade na 24. festivalu u Puli. – Domaći film: Sudbina savremenog filma (Milutin Čolić); - Činjenice o Puli (N.O.); - Kritika: Specijalno vaspitanje (Nebojša Đukelić, Borislav Anđelić); - Ljubavni život Budimira Trajkovića (Božidar Zečević, Miljenko Dereta); - Hajka (Georgi Vasilevski, Milomir Marinović); - Ludi dani (Dragan Belić, Nebojša Pajkić); - Ne naginji se van (Ranko Munitić); - Pucanj (Milomir Marinović); - Beštije (Tatjana Šuput); - Leptirov oblak (Milan Jovanović); - Mećava (Jadranka Milenković); - Ispravi se Delfina (Dragomir Zupanc); - Jugoslovenska kritika o četrnaest pulskih filmova (Izbor: N. Opačić, B.Anđelić); - Bibliografija napisa u jugoslovenskoj štampi o 24. festivalu u Puli (A.M.); - Očima stranih kritičara (Zdislav Ornatovski);- Specijalno vaspitanje u Manhajmu (Christa Lantz); - Snima se (N.O.-N.S.); - Prodaja novih filmova socijalističkim zemljama (Jovan Petrović); - Animacija (Nikola Majdak); - Festivali i manifestacije: Smotra koja ima profil (N. Đukelić); - Kratkometražni film i dalje u senci igranog (Neda Popović); - Kriza valorizacije (dr Milan Ranković); - Manhajm 77: Specijalno vaspitanje na smotri mladog filma(A. Stojanović); – Drugi međunarodni festival kratkometražnog filma u Lincu (Ranko Munitić); -Tribina Filmografa: - Povratak publike ili o novoj filmskoj svesti (Dragan Belić); - Drugo lice povratka (Božidar Zečević); - Reditelji o povratku publike (N.O.-N.Đ); - O talentima i obožavaocima ili o modelima šou-biznisa (Nebojša Pajkić); – Bioskopi: Iznenada ovog leta (M.N.); - Gledaoci u Beogradu; - TV, film i bioskopi (Milomir Marinović); - Bar šest vrsta mentalnih sklonosti-Londonski bioskopi(Raša Popov); – Strani film: Novi američki reditelji (Vesna Jezerkić); - Zakoni; - Zabrane; - Festivali; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Domašaji: Ratovi zvezda-negativne kritike(Vesna Jezerkić); - Snima se; - U pripremi; - Distribucija; - Rekordi; - Nagrade; - Pariska filmska jesen (Dragana Bošković); – Nesvrstani: Nesvrstani i u informatici - Prva konferencija radiodifuznih organizacija nesvrstanih zemalja u Sarajevu (Milomir Marinović);  - Televizija i film: Između trgovine i udruživanja; - Kako TV čuva svoje pokretne slike (N.N.); - Repriza, to tužno zvuči (Nevenka Opačić); - TV serije:Tesla: U službi mita (Borislav Vidović);   - Na stranim TV programima (L.B.); - In memoriam: Tibor Moldvai (D.Z.); - Snima se; - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1.jula do 30. septembra 1977. (Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Scenografija u savremenom igranom filmu (Vlastimir Gavrik); - Mogućnosti panavision tehnike (Dušan Ninkov); – Istorija: Prolog za neimare našeg filma (Stevan Jovičić); - In memoriam; Stevan Mišković (Stevan Jovičić); - Celuloidni patuljak: povijest i anti-revolucija jugoslavenskog lutka-animiranog filma od 1949. do danas (Ranko Munitić); – Filmska kultura: Holivud tridesetih N. Pajkić); - Bitef na filmu ’77 (Radoslav Lazić); - Nove knjige: Istorija filmske umetnosti (N. Đukelić);  Planovi i sekvence, Kinematografija u SR Srbiji, Osnove teorije filma (Mato Kukuljica); - Časopisi: Filmska kultura, Sineast, Ekran, Filmske sveske, Bagdala, Treći program; - Velemajstori filma: Robert Altman (Nebojša Đukelić); – Filmske škole: Još jedna nova generacija – Amateri: Eksperimentalni film (Mata Bošnjaković); - Od nemog filma do Geff-a i natrag: Filmovi Akademskog kino kluba Beograd, 1958-1977.(Jovan Jovanović); - Mafaf 77 (N.P.); - Naissus 77 (Branislav Miltojević); - Članovi Društva filmskih radnika Hrvatske.

1978.

Broj 7. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar): - Društvena priznanja 1977.;  - Odlikovanja u 1977; - Nagrade na međunarodnim festivalima u 1977 (Elizabeta  Kesar); - Gledanost domaćeg filma u Beogradu u 1977.(A.M.) - Jednim potezom (Dragan Belić); - Odgovornost je teška ( P. Golubović); - U podzemlju zbivanja (Dragan Belić); - Film i otvorenost; – Film i društvo: Krenulo je, a šta sad? (N. Opačić-B. Anđelić); - Rezolucija IX kongresa filmskih radnika Jugoslavije; - Tribina Filmografa; Kongresne nade (Nevenka Opačić); - Tema dana:Žestoka opekotina (Milan Tomić); - Punim imenom: Šićardžije i volšebnici (Božidar Zečević); - Udruživanje kinematografije: Skopski sporazum (Đ. Babić); - Nagrade Morava filma (D. Ivkov); - Domaći film: Domaći film godine Specijalno vaspitanje; - Tematske orijentacije: Mladi junak ovog leta (Dragan Belić); - Čemu nas uči Harlem Country? (A. Stojanović); - Poprišta kritike: Akcija stadion (Božidar Zečević); Letači velikog neba (Borislav Anđelić); - Očima stranih kritičara: Kičma u Americi(Gordana Janković) ; - Animacija: Dunav film pred jubilarni festival, Nova pobeda, Poduhvat TV dnevnika, Zeman-korak dalje u svetu animacije, Šta je to - BILIFA? (N.Majdak); - In memoriam: Želimir Matko (Đ.B.); - Science-fiction i mi (Nikola Majdak); – Bioskopi: Za minimalne standarde u interesu filma (Milan Tomić); – FEST: devet dana u društvu najboljih (N.O.); – Novi svetski film: Mladi reditelji u Mađarskoj (Đerđ Fenjveš); - Italija godine nulte (Bogdan Kalafatović); - Novi nemački film (Milomir Marinović); - O novim poljskim filmovima (Borislav Anđelić); - Novi američki film (Vesna Jezerkić); - Kinematografija Mongolije (Miron Černjenko); - Renesansa španskog filma (Marsel Oms); - 10 mladih reditelja u Francuskoj; – Strani film: Zakoni; - Zabrane; - Nagrade; - Festivali; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Snima se; - Rekordi; - Distribucija; - U pripremi; – Televizija i film: TV emisije o filmu (Milomir Marinović); - Filmografija FEST’a na TV programu; - Filmografija na TV od 1. oktobra do 31. decembra 1977.(Slobodan Aranđelović) – Filmska tehnika: Specijalni efekti u filmu Ratovi zvezda; – Istorija: Jugoslovenski crtani film 1960-1977.(Ranko Munitić); – Filmske škole: Teme sa prijemnih ispita dramaturgije na  FDU. – Amateri: Kriza amaterizma (Miroslav Petrović); - Od porodičnog filma ka novim filmskim strukturama (Joca Jovanović); - Filmografija kino-kluba 8 uBeogradu 1967-1977.(Svetolik Novakvić); – Dosije: IX kongres filmskih radnika Jugoslavije.

Broj 8. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar): - Nagrade Filmografa – Komentari: Deca blaga i poslušna (Dragan Belić); - Posledice našeg nehata (Božidar Zečević); - Ravnodušni na uspeh (Predrag Golubović); – Stručna tribina: Filmske manifestacije u Jugoslaviji – njihov društveni značaj i uloga u razvoju filmskog stvaralaštva; - Zajedničkim snagama;– Film i društvo: Stvaralačke mogućnosti dokumentarnog filma (Prvoslav Ralić); - Dokumentarni film u Jugoslaviji Predrag Golubović); - Tema dana: Filmski radnici i udruživanja kinematografije u Srbiji (Ljubomir Radičević); - Poslovna zajednica jugoslovenske kinematografije (Đorđe Babić); - Punim imenom: Kritičari ili navijači (Predrag Golubović); - Republička zajednica kulture: Stimulacija i unapređenje kinematografije; - Nagrade na 25. festivalu kratkometražnog filma u Beogradu; – Domaći fim: Tih osam dana (Dragan Belić); - Karta više za dokumentace ili pohvala publici (Tatjana Šuput); - Poprišta  kritike: 117 (Dragan Belić), Otpor (Ranko Munitić), Lako i sigurno spuštanje na zemlju Nebojša Đukelić), Gole istine (Božidar Zečević), Tarzan (Milomir Marinović), Trade mark (Dragan Belić), U predahu (Dragan Belić), Povjesna pripovjest (Ranko Munitić), Podne (Tatjana Šuput), Iskra radi za vas (Nikola Majdak); - Jugoslovenska kritika o  25. festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma; - Očima stranih kritič filma u Alžiru (Ljubomir Radičević); - Tuzla 78; - Dani jugoslovenskog ara; Okrugla nedelja (Barbara Kažmjerčak); - Festivali i manifestacije: Nedelja jugoslovenskog filma u SAD i Kanadi (Đorđe Babić); - Berlinski filmski festival (Marija Račeva); - Očima stranih kritičara II: Pas koji je voleo vozove (Jorg Altendorf); - Zamorni Oberhauzen (Vladimir Bunjac);; - Krakov 78: Vreme stagnacije (Božidar Zečević); - Ponuda i prodaja kratkometražnih filmova stranim kupcima (Đ.B.); - Prodaja novih filmova socijalističkim zemljama (J.P.); – In memoriam; Zira (V.B.), Adieu, Maitre! (B.Ž) ; - Snima se (N.O.); - Animacija: Praznik animacije (Nikola Majdak); - Tematske orijentacije: Jugoslovenski animirani film – politički film (Predrag Golubović); - Nagrada iz Espinja (N.M.); - Svet tišine; - 24 kvadrata: Izložba fotografija Branislava Pantića((P.G.); - Šta je to Asifa (B. Dovniković); - Sastanak u Sofiji; - Nagrađeni plakati Zagreb-filma; - Filmovi za decu; - Otpor-nagrade bez otpora (N.M.); - Cveće zla Borislava Šajtinca (Nikola Majdak); - Remek dela sovjetske animacije: Kutijice s tajnom (Ranko Munitić); – Repertoar: Beograd-film nagrađuje; - Kulturno dobro najšireg uticaja; - Distributeri: Zeta-film u 1978. – Bioskopi:  Model jednog bioskopa i njegove publike (Ratko R. Božović); - FEST 78: Impresije i zapažanja o svetskom filmu u 1978 (Milutin Čolić); - Zašećereni svet (Borislav Anđelić); - Film u retorti (Vladimir Bunjac); - 103 filma FEST-a 78. (Slobodan Aranđelović); - Strani film: Zakoni; - Zabrane; - Nagrade; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Snima se; - U pripremi; - Distributeri; - Rekordi (Vesna Jezerkić); - Najbolji svih vremena (Slobodan Aranđelović); – Televizija i film: Na početku puta (Milomir Marinović); - Kratki film na TV (Miodrag Zupanc); - TV serije: Otpisani (Milomir Marinović); - Zašto su ih voleli (N. Opačić); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1.januara do 31.marta 1978.(Slobodan Aranđelović);  – Filmska tehnika: Snimanje u potpunom mraku (Zoran Bogdanović); - Nova kaseta za Ari 35 (B.Kosić) – Istorija i teorija: Vorkapićev efekt (Vlada Petrić); - Mali, nevoljeni brat ili jugoslovenski kratki igrani film 1953-1977.(Božidar Zečević);– Filmska kultura: Izdanja - Filmska teka(Joško Čelan); - Nove knjige; - Časopisi: Film, Filmska kultura, Ekran, Film danas  (N.Đukelić); – Amateri: Alternacije alternativnog filma (Jakša Fiamengo); - Trenutna anemičnost (Dušan Joksić); – Članovi Udruženja filmskih radnika BiH i Slovenije.

Broj 9. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Stručna tribina: Filmske manifestacije u Jugoslaviji-njihov značaj i uloga u razvoju filmskog stvaralaštva; - Društvena i kulturna funkcija filmskih manifestacija u SFR Jugoslaviji (Miodrag Novaković); - Komentari: Svako ima svoj argtument (Dragan Belić); - Glupostima nikad kraja (Predrag Golubović); – Predponoćne slike (Milomir Marinović); – Pravilnik o radu Fonda solidarnosti UFITRS-a; - XI kongres Saveza komunista Jugoslavije: Vreme za akciju. – Uvodnik: Leto dvadestpeto; – Domaći film: Jubilej radnog karaktera (Nevenka Opačić); - Filmografija igranih filmova na XXV festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli (N. Opačić); - Poprište kritike: Dvadeset kritika igranih filmova za Pulu 1978 (N. Opačić); - Očima stranih kritičara: Osam dana kratkog metra (Miron Černjenko); - Festivali i manifestacije: Jugoslovenski filmovi u Americi (Jelena Kosanović); - Američka štampa o jugoslovenskim filmovima (David Steritt); - Nedelja jugoslovenskog filma u Francuskoj (Dragan Janković); - Kan 78: Zanimiljivo, ozbiljno , značajno...(Irma Flis); - Danski film gostuje u Jugoslaviji (D.J.); - Snima se (N.O.); - Sarajevo: Knjiga od dva slova (Nikola Stojanović); -Tematske orijentacije: Nove obaveze i ambicije (B.I.); - Animacija: Svi animatori sveta u Zagrebu (Nikola Majdak); - Puna kapa nagrada Jugoslovenima; - Animacija u tri dimenzije; - Pera i Luvig (N.M.); - Stvaralački i poslovni uspesi ( Milomir Marinović); - Želimir Matko konkvistador animiranog filma (R.L.); - Tribina Filmografa: Filmski repertoar i njegova društvena i kulturna funkcija. – Repertoar: Kafe-kino (Dragoš Kalajić); – Strani film: Film kao lažni svedok (Samjuel Lašiz); - Zabrane; - Nagrade; - Završeni filmovi; - Domašaji; - Snima se; - Filmovi-portreti (Miron Černjenko); – Distribucija; - Rekordi – U pripremi (Aleksandar Ivanjikov, Elizabeta Kesar); – Televizija i film: Portorož 78 (Dragomir Zupanc); - Nagrade (D.Z.); - Punim jedrima i punom parom (Milomir Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu 1.IV do 30.VI 1978.godine(Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Jednom nešto o dekoru; - Studijsko putovanje grupe snimatelja u organizaciji CFN i Kodak-Pathe, Pariz (Milan Tomić); – Istorija: Kako da slika živi u vremenu: Zapisi o filmskom veku Ljubiše Jocića (Božidar Zečević); - Filmski entuzijast Mirko Dragović (Ratko Đurović); - Amerikanac na balkanskom bojištu (Dejan Kosanović); – Filmska kultura: Kinotekini ciklusi (Nebojša Đukelić); - Filmografija filmova prikazanih u Muzeju Jugoslovenske kinoteke od 1.IX do 10.V 1978. (Slobodan Aranđelović); – Filmske škole: Kuda ide studentski animirani film? (Života Neimarević); - Diplomirani na FDU u 1977/78; - Okvirne naučno-istraživačke teme postdiplomskih studija u grupi za dramaturgiju. – Amateri: Svečanost lošeg filma (Mata Bošnjaković); - Članovi udruženja filmskih radnika SR Makedonije SR Crne Gore i SAP Kosovo.

Broj 10. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar): - Komentari: Povodom brojki (Milomir Marinović); - Beogradski kanal (Božidar Zečević); - Elitna publika (Predrag Golubović); - Radoš Novaković 1915-1979. – Uvodnik: Ka novom stvaralaštvu; – Film i društvo: Savremenost, film, revolucija (Severin M. Franić); - Mit, istorija i revolucija u filmu Okupacija u 26 slika (Božidar Zečević); - Mladi i smeh u jugoslovenskom filmu – dobronamernost i zloupotreba (Mirjana Borčić); - Filmovi o mladima u savremenom kontekstu (Mira Boglić); - Odnos prema seksualnosti u jugoslovenskom dugometražnom filmu (1947-1978) (prof. dr Milan Ranković); - Bezopasne slike (Bogdan Kalafatović); - Dijalog u savremenom domaćem filmu (Vojin Vitezica); - Nagrade na 25. festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli; – Domaći film: Okupacija u 26 slika (Božidar Zečević); - Bravo maestro (Ranko Munitić); - Nije nego (Tomislav Kurelec, Bogdan Kalafatović); - Ljubica (Tomislav Kurelec, Ranko Munitić, Milomir Marinović); - Miris poljskog cveća (Blagoja Kunovski); - Pas koji je voleo vozove (Bogdan Tirnanić, Svetozar Guberinić); - Pogled u noć (Ranko Munitić); - Tigar (Nebojša Pajkić); - Aller retour (Svetozar Guberinić); - Paviljon VI (Milomir Marinović); - Poslednji podvig diverzanta Oblaka (Ranko Munitić); - Konstruktivna diverzija i film-sinteza (prof. dr Milan Ranković); - Tematske orijentacije: Sa Okruglih stolova u Puli: Glavna tema – scenario (Milica Tomić); - Hronika 25 pulskih festivala (Marija Marinčić-Majdak); - Bibliografija pisanja jugoslovenske štampe o 25. festivalu jugoslovenskog igranog filma (Nevenka Opačić); - Očima stranih kritičara: Kritike iz Pule (Gene Moskowitz); - Ne iskači dok voz ne stane (Danuta Karč); - O Psu u Americi; - Okupacija u Dubrovniku (Ryszard Koniczek); - Jubilarna Pula (Pavla Fridlova); - Prodaja filmova socijalističkim zemljama (J.P.); - Poštovane kolege (Milan Ljubić); - Festivali i manifestacije: Sinopsis o scenariju:Vrnjačka banja 78 (Bogdan Kalafatović); - Kranj 78 (Nikola Majdak); - Kairo 78 (Ištvan Ladi); - Otava 78 (Borivoj Dovniković); - Jubleji: Trideset godina Zastava filma (M. Lukanović); - Animacija: Zagrebački crtani film 1945-1956 (Ranko Munitić); - Animacija i nastavni film; Šta pripremaju beogradski animatori (N.M.); - Šajtinac u Pariz i Londonu; - Profesor Baltazar nagrađen u Španiji; - Kraljević Marko na filmu; - Nagrade amaterima; - Snima se:Tunel,Dunavski znak,Čašljugari, Grč, Novinar (N.O.);- Nikša na japanskom (N.M.); – Bioskopi: Izlaz u smanjenju obaveza (Đorđi Patoski); - Kafe-kino u Domu omladine Beograda (R. Zelenović); – Strani film: Orson Vels o Orsonu Velsu (Vlada Petrić); - Kineska kinematografija juče, danas, sutra (Dejan Kosanović); - Klasika živa i večna (Miron Černjenko); - Zakoni; - Zabrane;- Festivali – Rekordi; - Nagrade; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Distribucija; - Snima se; - U pripremi; - Domašaji (Vesna Jezerkić); – TV i film: Beogradska televizija (N. Opačić); - Vrnjačka grupna TV (M. Marinović); - Mali povodi-značajni prodori (M.M.); - Filmografija domaćih i inostranih filmova prikazanih na TV u periodu od 1. jula do 31. oktobra 1978. (Slobodan Aranđelović);  – Filmska tehnika: Filmska industrija u NR Kini (Branko Perak); – Istorija i teorija: Kroz buru i oganj ili prva žena scenarista u nas (Jelena Kosanović); – Filmske škole: Filmska škola u Lođu (Marko Babac); - Škola animatora na FDU (N.M.); - Letnja filmska škola u Fažani (M. Bošnjaković); – Amateri: Udruživanje-jedina šansa (Dušan Joksić); - Za kritički pristup (Mata Bošnjaković); - Jubilej amaterske kinematografije Hrvatske (M.B.); - Šesti OSFAF (D.J.).

1979.

Broj 11. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar): - Društvena priznanja i odlikovanja u 1978. - Nagrade na međunarodnim festivalima u 1978. (Elizabeta Kesar);; - Uvodnik: Dokumenti našeg vremena; - Radoš Novaković 1915-1979: - Pionirski poduhvat (Zoran Gavrilović); - Ličnost od formata (Sveta Lukić); - Život posvećen filmu (Božidar Zečević); - Ritam u poslednjem filmu Divivijea (Radoš Novaković); - Umetničke metode i idejne tendencije iz NOB (Radoš Novaković); - Filmografija Radoša Novakovića. – Film i društvo: Film, kritika i publicistika; - Humanistička i društvena pozicija filmskog djela (Predrag Golubović); - Bolje činiti nego govoriti (Mića Milošević); - Autorska kinematografija?!!! (Vlasta Radovanović); - Za angažovanu kritiku (Božidar Zečević); - Proces preobražaja (Milutin Čolić); - Ka jedinstvu kritike i stvaralaštva (Milomir Marinović); - I film i domaći (Severin Franić); - Bez lažnog optimizma (Borislav Anđelić); - Zanemareni faktor – publika (Zorica Stanimirović-Banjac); - Sredstvo ili cilj (Ranko Munitić); - Iz mog ugla (Ljubiša Samardžić); - Mi u svetu (Zdravko Randić); - Gledaoci pre svega (Dušan Perković), - Ka novoj kritici (Dragan Belić); - Samoupravljanjem protiv političkih devijacija i privatizacija (Dragovan Jovanović); - Zaključak (Predrag Golubović); - Tradicionalna anketa Oslobođenja: Okupacija u 26 slika; – Domaći film: 26. festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd 16-23.3., - Poprišta kritike: Prijeki sud (Tomislav Kurelec); - Jedan stav: Dani dolaze filmovi prolaze; - Fragmenti o YU filmu 78 (Vladimir Bunjac); - Očima stranih kritičara II: Kritike iz Pule; - Jubileji; - Animacija: Prva žena animator u Zagrebu (N. Majdak);  Kalendar festivala; -Vunak-crtač; Animacija u Srednjoj Aziji; Iznenađenje u Espinju; Kako to rade Finci (N.Majdak); Devet osnovnih pravila o primeni animacije; - In memoriam: Kako se mirišu ljubičice - Vladeta Lukić 1910-1978. (N.Majdak); - Snima se; - Godišnja skupština Jugoslavija filma (Đ. B.); - Festivali i manifestacije: FEST, deveti put; - Nužnost dijaloga (Ranko Munitić); - O alternativnoj produkciji (Dragan Belić); - Post festum FEST-a (Vladimir Bunjac); - Devet godina, zrelo doba (Bogdan Kalafatović); - Slobodna žena (Borislav Anđelić); - Žena iz našeg ugla (Vojin Vitezica); - Lutanja Vidika (Tomislav Kurelec); - Kamera na FEST-u očima snimatelja (Petar Lalović); - Devedeset filmova na FEST-u 79. – Strani film: Nemačka u filmu (Milomir Marinković); - Kinematografija SR Nemačke na FEST-u (Nebojša Pajkić); - Francuski film, juče i danas (Bogdan Kalafatović); - Portugalski film (Slobodan Aranđelović); - Manje više noviteti (Čedomir Kolar); - Kroz barijeru pamćenja, o filmovima Karlosa Saure (Oskar Sobanjski); – In memoriam: Kao široka reka – Žan Renoar 1894-1979. (Bogdan Kalafatović) – Zakoni; - Cenzura; - Festivali; - Nagrade; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Snima se; - U pripremi; - Distribucija; - Rekordi (Vesna Jezerkić); - Domašaji; – Bioskopi: Školovanje kinooperatera (Đ.B.); - Forum-novi pristup filmu (D.Zupanc); – TV i film: Telefilm, čist, film, televizija... (Vlada Bunjac); - Ne samo serije (Zdislav Ornatovski); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1. novembra do 31. decembra 1978. godine (Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Nova GSMO kamera (Branko Perak); - Nova bešumna kino-kamera 35 mm MUVIKAM 3; - Video-monitor sistem (Zoran Bogdanović). – Teorija i istorija: Film i novi pojam umetnosti (Gvdio Aristarko); - Praistorija beogradske animacije (Nikola Majdak); - Značajan poduhvat (Đ.Babić); - Filmska kultura: Koristan priručnik (B.K.); - Leksikon jugoslovenskog filma (Đ.B.); - Naš čovek kod Kjubrika i njegova knjiga (Nikola Majdak). – Filmske škole: Diplomirani studenti FDU. – Amateri: Festival amaterskog filma Jugoslavije 78, beleške sa žiriranja (Nedeljko Despotović); - Kako afirmisati i omasoviti amatersko stvaralaštvo (Miroslav Petrović); - Retrospektive: Film i privatni svet (Jovan Jovanović); - Filmografija Kino kluba Split; - Spisak Sekcije filmskih i televizijskih kritičara, publicista i hroničara Bosne i Hercegovine.

Broj 12. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Komentari: Folklor neizbežni (Dragan Belić); - O merilima i dostojanstvu (Božidar Zečević); - O nagradama (V.B.); - Uvodnik: Stvarna vrednost uspeha; - Film i društvo: O paradoksima: ili otkud filmovi (Dragan Belić); - Tema dana: Ovaj trenutak u Hrvatskoj (Nedeljko Dragić); - Ovaj trenutak u Srbiji (Ljubiša Samardžić); - Zajednica kulture SR Srbije: Pouke nesporazuma svake vrste (Nevenka Opačić); - Komisija za kinematografiju: Izveštaj; - Samoupravna interesna zajednica kinematografije SR Hrvatske: Program kinematografske djelatnosti za 1979. ; - Tematske orijentacije: Samoupravno mišljenje – u našim temama i novoj dramaturgiji (Predrag Golubović); – Domaći film: Pula dvadesetšesti put (Nevenka Opačić); - Žiri; - Filmografija; - Punim imenom: Filmski festival bez filmskih radnika (Pradrag Golubović); - Festivali i manisfestacije: Odluke žirija XXVI festivala jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma; - Upornost usamljenih (Dragan Belić); - Bibliografija pisanja štampe o 26. festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma (N.O.); - Oberhauzen: 25. put ka susedu (Milomir Marinović); - Nagrade u Oberhauzenu; - Krakov 79: Naš dvadeseti vek (M.S.M.); - Anesi: Poruke jednog festivala (Nikola Majdak); - Nagrade u Anesiju; - XXXII međunarodni filmski festival u Kanu (Irma Flis); - Upozorenje u metafori (Vojin Vitezica); - Nije samo jedan festival (Čedomir Kolar); - U gradu Miltona Manakija: Snimatelji na okupu (Nikola Majdak); - Festival glumačkih ostvarenja jugoslovenskog igranog filma: Filmski susreti; - Očima stranih kritičara: Čovjek koga treba ubiti (Marsel Marten); - Festival festivala (Dragana Bošković); - Izdržati u funkciji spajanja (Rišard Konjiček); - Naši filmovi u Kanu Philippe Hodara); - Jubileji: Trideset godina Kinoteke (Božidar Zečević); - Trideset godina Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (Dejan Kosanović); - In memoriam: Ita Rina 1907-1979. (Božidar Zečević). – Animacija: Novi Izvršni odbor ASIFA'e; - Jubilej; - Visoko priznanje Zagreb filmu na filmskom festivalu u Australiji; - U susret Zagrebu 80. (Nikola Majdak). – Nesvrstani: Alžirski film: U traženju samostalnog puta (Mile Pušeljić); - Mladi alžirski film; – Strani film: Jedinstveni projekat (Vasilij Ordinski); - Silazak Euridike – jedan film Ričarda Bruksa (Bogdan Tirnanić); - Zakoni; - Zabrane; - Festivali; - Rekordi; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Distribucija; - Snima se; - U pripremi (pripremila Vesna Jezerkić). – Bioskopi: U funkciji razvoja kulturnih potreba (Ratko R. Božović); - Zagrebačka Kinoteka (Krešimir Trampetić). – TV i film: Portorož 79; - Izvesno kretanje (Milomir Marinović); - Dve nove domaće TV serije: Osma ofanziva, Tale (Milomir Marinović); - Filmografija stranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1.1. do 31.5.1979.(Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Drugi jugoslovenski oskarovac (Đorđe Putić); - Zoran Perišić: Zoptik specijalni efekti; - Istorija: Zagrebačka škola crtanog filma (Ranko Munitić). – Filmska kultura: Avanture filmske teorije (Bogdan Kalafatović); - Filmski scenario u teoriji i praksi (Petrit Imami); - Endrju Tjudor (Nebojša Pajkić); - Časopisi: Filmska Kultura, Sineast, Film, Filmske sveske, Ekran (Dragan Belić); – Amateri: BAFF 79 (Miroslav-Bata Petrović); - FICOM (Miodrag Novaković); - Klub Vladeta Lukić (Nikola Majdak); - Od tradicionalnog do ličnog pristupa (Jovan Jovanović); - Filmografija Amaterskog filmskog kluba Doma omladine Beograda.

Broj 13. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Komentari: Iz nehata zbrka (Dragan Belić); - Ko pravda izostanke (Milomir Marinović); - Kako ne bismo želeli (Predrag Golubović); - Jesam li žbun ili čempres? (Darko Marković); - U vodnik: Vreme previranja; - Nagrade na 26. FJIF u Puli; – Domaći film: Stvaranje filmske inteligencije (Miodrag Novaković); - Tematske orijentacije: Svetiljka, česma, mladi zmaj ili usamljeni pobunjenik (Dragan Belić); - Poprišta kritike: Godišnja doba (Georgi Vasilevski,Ranko Munitić); - Trofej (Božidar Zečević); - Lične stvari (Ranko Munitić); - Boško Buha (Dragan Belić, Tomislav Kurelec); - Povratak (Ranko Munitić); - Traženja (Georgi Vasilevski); - Živi bili pa vidjeli (Dragan Belić); - Dva tipa hronike: Kad proljeće kasni i Vjetar i hrast (Svetozar Guberinić); - Jovana Lukina (Ranko Munitić); - Grč (Dragan Belić); - U ogledalu kritike; - Očima stranih kritičara (Neda Pintarić); - Zemaljski dani teku u Veneciji; - Dizajn u funkciji filmskih odnosa (Nenad Čonkić); - Mala Pula 79 (Radoslav Zelenović); - Šarene laže ili savremeni film (Vlada Bunjac); - Okrugli sto u Novom Sadu: Trofej – za i protiv; - Festivali i manifestacije: Vrnjačka Banja 79; - Novo Mesto 79; - Film po film – festival; - Jubileji: Mihajlo Al. Popović, pedeset godina sa kamerom; - Nestor srpskih snimatelja (Stevan Jovičić); - Filmografija; - Među studentima kamere (N. Majdak); - Pismo Puriše Đorđevića; - Mihajlo Al. Popović: Sa filmom do kraja; - Prodaja; - Snima se; – Animacija: Još neostvareni san (Nikola Majdak); - Nove mogućnosti; - Petričić ponovo radi za film; - Centar svjetske animacije (Borivoje Dovniković). – Nesvrstani: Televizijski festival nesvrstanih (Đorđe Babić). – Strani film: Amerikanci u Dovilu (Čeda Petrović); - Hamburg 79: U sprezi sa gledaocima (Danja Antonović); - La Rošel:  Susret mladih sineasta (Dragana Abramović); - Festivali; - Zakoni; - Zabrane; - Nagrade; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Domašaji (Vesna Jezerkić); - Snima se; - U pripremi; - Distribucija; - Rekordi (V.Jezerkić); – TV i film: Televizija i film za potrebe TV i u službi filma (Milomir Marinović); - TV serije: Vetar i hrast (M.Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na tv u periodu od 1. juna do 3o.septembra 1979. (Slobodan Aranđelović); – Filmska tehnika: Scenografski pristup jednoj narodnoj legendi (Veljko Despotović); - Photo-sonics-ova kamera Actionmaster 500.(Zoran Bogdanović); – Filmska kultura: Nove knjige; - Časopisi (Dragan Belić); - Leksikon jugoslovenskog filma (Đ.B.); - Engleski avangardni film (Bojana Pejić); - Piter Volen u Beogradu. – Amateri: Film kao prosvetljenje (Jovan Jovanović); - Ijer 79 (Toni Gomišček); - Nagrade na MAFAF-u; - Drama i poezija života sela (Jovan Jovanović); - Filmografija filmskog kluba ŽISEL.

1980.

Broj 14. Kalendar događaja (E.Kesar): - Društvena priznanja filmskim radnicima; - Nagrade na međunarodnim festivalima; - Komentari: Slučajnost ili doslednost (Predrag Golubović); - Efekat suprotan očekivanom (Božidar Zečević); - Srčani mediokriteti (Dragan Belić); - Uvodnik: Stvaralaštvo – osnov stabilizacije; – Film i društvo: Kretanje i zastanci (Predrag Golubović); - Punim imenom: U susret FESTU 80 (Borislav Anđelić). – Domaći film: Jugoslovenski film – industrija ili manufaktura (Tomislav Kurelec); - Jugoslovenski film u svetu: Bez sistema i merila (Milomir Marinović); - Međunarodni festivali i nagrade jugoslovenskim filmovima u 1979.; - Očima stranih kritičara: Svi filmovi su važni (Oskar Skobanjski); - Osam dana za jednu godinu (Christina Corciovescu); - Tren (Gene Moskowitz); - Kako do Oskara (Mila Kodemo); - Tradicionalna novogodišnja anketa Oslobođenja: Zemaljski dani teku, film godine; - Festivali i manifestacije:  Mladi nemački film (S. Aranđelović); -  Naučna fantastika na filmu (Božidar Zečević). – Animacija: Hoće li biti Zagrebačkog festivala; - Gde je mesto kompjuterskoj animaciji; - Užurbanost u Vibi (N. Majdak); - Šta spremaju zagrebački autori? – Vesti (prirpremio: Nikola Majdak); - Repertoar:  Savetovanje o repertoarskoj politici i uvozu filmova (Ilija Milutinović, Milutin Čolić, Aco Štaka, Zdravko Jerbić, Đorđe Babić);– Strani film:  Poljska: Film moralnog nespokojstva (Zdislav Ornatovski); - Aveti na tapetu (Vojin Vitezica); - Klasna borba na američkom ekranu (Božidar Zečević); - Pogled unazad, vijetnamski talas (Bogdan Kalafatović); - Alžir: Borba za novi film (M. Pušeljić); - Francuska: Vodič za nove sineaste; - Bioskopi u Francuskoj (Milena Dragićević-Šešić); - London 79: Skromnim sredstvima do uspeha (Tomislav Kurelec); - Trst ’79: U susret fantaziji (Borislav Anđelić); - Bilbao ’79: Privikavanje na slobodu (Sašo Schrott); - Zakoni; - Nagrade; - Festivali; - Završeni filmovi; - Oko završenih filmova; - Domašaji (Đorđe Putić); - Snima se; - U pripremi; - Distribucija; - Rekordi (rubriku pripremila Vesna Jezerkić). – TV i film: Gde nema bioskopa nema ni televizora (M.M.); - TV serije: Naše godine (M: Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 1979. godine (Slobodan Aranđelović). – Filmska tehnika: Stabilizacioni sistem Stedikam (Branko Perak); - Ariflex 35 III (B.P.); – Istorija: Inostrana filmska snimanja srpskih bojišta u balkanskim ratovima (Bosa Slijepčević). – Filmska kultura: Nove knjige: Blisko svedočenje (D.B.); - Časopisi: Ekran 7-8, 1979; Filmske sveske 1, 2, 3, 4/1979.(Dragan Belić). – Amateri: Raznovrsnost autora: Filmovi KK Mursa,  Osijek 1974-78; - Istine i zablude niških amatera (Borislav Miltojević); - Filmografija KFK Film novosti; - Kratki pregled istojiskog razvoja amaterskog filma na tlu Jugoslavije (Miroslav Savković).

Broj 15. Tito u jugoslovenskom filmu: Objašnjenja; - Filmografija dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih filmova (obradio Vicko Raspor); - Filmografija dugometražnih igranih filmova; - Filmografija storija Filmskih novosti (obradila Radmila Stanić); - Filmografija dokumentarnih filmova – reportaža vanrednih brojeva Filmskih novosti (obradila Radmila Stanić); - Filmografija mesečnika iz JNA – proizvodnja Zastava filma (obradio Živojin Denić); - Predsednik Tito u raznim mestima Jugoslavije (od 1941-1975).

Broj 16. Naš Tito: Na vest o smrti druga Tita. – Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Komentari: Zaboravljene obaveze (Predrag Golubović); - Presedan ili putokaz (Božidar Zečević); - Reprize i restlovi (Milomir Marinović); - Uvodnik: Udruženi interesi-jedinstven cilj; – Film i društvo: Odluka o utvrđivanju filmske građe od izuzetnog značaja (Faksimil Službenog glasnika SR Srbije). – Tribina Filmografa: Samoupravljanje i domaći film: Sveobuhvatnost života (dr Draško  Ređep); - Prvi padež čovek (Božidar Zečević); - Ne smemo ćutati (Prvoslav Marić). – Festivali i manifestacije: FEST radnog karaktera (N. Opačić); - Čudo na dobošu ili tužne priče (Dragan Belić); - Posle toliko godina (Milomir Marinović); - Gosti Festivala govore (Roman Polanski, Alen Korno, Martin Rit, Andraš Kovač, Just Jaeckin, Jevgenij Jevtušenko, Bernardo Bertoluči, Pierre Barouh, Marc Cadiot (priredio Milan Špiček); - FEST 80: Sedamdesetpet filmova Slobodan Aranđelović); - Festival dokumentarnog i kratkometražnog filma: Mart u Beogradu, godina 1980. (N.O.); - Nagrade; - Salon odbijenih: Tragajući za festivalskim povodom (Milomir Marinović); - Bibliografija pisanja štampe o 27. festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma (N.O.); - Ponovo u svetu (M. Marinović); - Prodaja: Izvoz kratkometražnih filmova (Đ.B.); - Plasman u bioskope i na televizije socijalističkih zemalja (J. Petrović); - Za bolji program i nagrade Tuzlanskog filmskog festivala (M. Lukanović); - Balkanske kinematografije u Ljubljani (N.O.); - Albanija, Rumunija, Grčka, Bugarska, Turska; - Oberhauzen 80: Opomena za naš kratki film (Vladimir Bunjac); - 26. zapadnonemački dani kratkog filma: Put k susedu (Tomislav Kurelec); - Krakov 1980: Sve duži kratki film (dr Milan Ranković); - Kan 80: Veliki uspeh Jugoslovena (Predrag Golubović); - Nagrade u Kanu (V.J.); - Filmovi i ljudi (Milan Jovanović); - Strana štampa o Posebnom tretmanu; - Blesak kanskih paradoksa (Georgi Vasilevski); - Izvozno poslovanje u Kanu 80. (Đorđe Babić). – Animacija: Hodočašće u Zagreb (Nikola Majdak); - Jugoslovenski animatori (M. Marinović); - Nagrade IV. svjetskog festivala animacije; - Plakati animacije (Zorica Jevremović);- ASIFA između dva festivala (B. Dovniković); - TV serija o Plavom zecu; - Mondocartoon; - Novosti iz čehoslovačkih studija; - Madrid:  Nova nagrada za Vreme vampira; - Studenti; - Animatori napuštaju Diznijev studio; - Čikago 80; - TV animacija. – Očima stranih kritičara: Pulski festival od životnog je značaja za jugoslovenske filmove; – Festival jugoslovenskog igranog filma: U borbi za bolji film (Predrag Golubović); - Filmografija filmova na 27. festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli (N.O.); - Jugoslovenska kritika o nekim pulskim filmovima (N.O.); - Skupština Jugoslavija filma (Đ.B.). – Istorija: Kratka biografija umetnika i revolucionara; - 50 godina sa umetnošću (Marija Marinčić)); - Titov portret (Aleksandar Tadić); - Filmografija Žrža Skrigina (Stevan Jovičić); – TV i film: Još uvek čekajući pravo rešenje (Milomir Marinović); - TV serije: Vruć vetar (M. Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 1. januara do 30. aprila 1980. godine (Slobodan Aranđelović). – Strani film: Britanski film u 1979. (Đorđe Putić); - Lil 80: U živom kontaktu (Đ.B.); - Zakoni; - Zabrane; - Festivali; - Nagrade; - U pripremi; - Snima se; - Završeni filmovi; - Rekordi; - Distribucija, - Domašaji (Vesna Jezerkić); – Filmska tehnika: Kriza domaće scenografije (Dragoljub Ivkov); - Dve nove kamere (B. Perak); - Nova sovjetska kamera (B. Perak). – Filmska kultura: Nove knjige: Ranko Munitić: Jugoslovenski filmski slučaj (M. Marinović); - Časopisi: Ekran br. 1/1980 (D. Belić). – Filmske škole: Elija Kazan: Šta sve treda da zante mladi ljudi;– Amateri: Društveni značaj jugoslovenskog filmskog amaterizma (Miroslav Savković); - Film sutrašnjice 80 (Branislav Miltojević); - BAFF 80 (Miroslav Bata Petrović); - Mramorak (Nevenka Redžić-Tot).

Broj 17. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar): - Komentari: Bez pravog dijaloga (Milomir Marinović); - Da li Pula želi festival? (Nevenka Opačić); - Poziv na razgovor (Georgi Vasilevski); - Uvodnik: Dokle smo stigli?; – Film i društvo: Značajan doprinos podruštvljavanju kulture (pozdravna reč Dušana Čkrebića); - Plan razvoja kulturnih delatnosti u okviru RZK-a; - Teškoće filmske proizvodnje u Sloveniji. – Domaći film: Malo pravih vrednosti (dr Milan Ranković); - Pula ’80.; - Poprište kritike: Ko to tamo peva (Božidar Zečević, Georgi Vsilevski); - Petrijin venac (Borislav Anđelić); - Hajduk ((Bogdan Tirnanić); - Tajna Nikole Tesle (Bogdan Kalafatović); - Poseban tretman (Georgi Vasilevski, Bogdan Kalafatović); - Splav Meduze (Dragan Belić); - Rad na određeno vreme (Blagoje Kunovski); - Luda kuća (Tomislav Kurelec); - Izgubljeni zavičaj (Nebojša Pajkić); - Osam kila sreće (Bogdan Kalafatović); - Olovna brigada (Blagoje Kunovski); - Pozorišna veza (Nebojša Pajkić); - Bibliografija pisanja domaće štampe o 27. festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli (N.O.); - Očima stranih kritičara: 27. festival jugoslovenskog igranog filma u Puli; - IV festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji; - XV festival glumačkih ostvarenja jugoslovenskog filma, Niš; – Festivali i manifestacije: Festivali, festivali... (M.M.); - Dani mađarskog filma (M. Marinović); - Savremeni grčki film (Božidar Zečević); - Italijanski TV film (S. Aranđelović); - Filmovi u Studentskom kulturnom centru (Slobodan Aranđelović); - Jubileji: Milton Manaki između istorije i legende (Dejan Kosanović); - In memoriam: Vjekoslav Afrić (N.Pajkić), Obrad Gluščević (M.M.), Borivoje Mirković, Dragan Janković, Vojin Vitezica (P. Golubović); – Animacija: Za mart – punom snagom u Dunavu; - Nemiri Dar-Mara; - Praznik animacije i stripa u Luki; - Joško Marušić juriša na Oskara; - Pančevo – novi centar animcije; - Zlatno pero Borislavu Šajtincu; - Beogradski autori u Portugaliji; - Pojačanje za YU ASIFU; - Radionica animiranog filma na FDU (Rubriku priredio Nikola Majdak); - Propuštena prilika (N. Majdak); – Nesvrstani: Alžir (Mile Pušeljić). – Strani film: Dužnost da se kaže istina; - Ulični borci (Bogdan Tirnanić); - Imitacije života Rajnera Vernera Fasbindera (Vesna Miljanić); - Manhajm ’80: Čovek, ne teza o njemu (Milutin Čolić); - Varna ’80: Angažman u bugarskom filmu (dr Milan Ranković); - Trst ’80: Čovek sutrašnjice (Borislav Anđelić); - Zabrane; - Festivali; - Nagrade; - Distribucija; - Snima se; - Rekordi (priredio: Aleksandar Ivanjikov); - TV i film: Obavezne reprize (M. Marinović); - Naše priče (M. Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih na TV u periodu od 31. maja do 31. oktobra 1980. (Slobodan Aranđelović). – Tehnika: Boja nestaje (prevela: Olgica Tekić); - Kako je snimljen Mars (Andrijen Vens); - Ritm-reporter (B. Perak); - Sporedno zanimanje (Nenad Čonkić). – Istorija: Vojin Đorđević – pionir domaćeg filma (Jelena Kosanović). – Filmska kultura: Nove knjige: Zbirka scenarija (B.Z.); Život između mita i antimita (Bogdan Kalafatović); Kinematografija u Srbiji (uporedo SFRJ) za 1978. (B. Zečević); Filmografija jugoslovenskog filma 1971-1975 (B.Z.); - Dž. Dadli Endru: Glavne filmske teorije (M. Marinović); - Enriko Fulkinjoni: Civilizacija slike (B.Z.); - Časopisi: Ekran br 2/1980, Ekran br 3-4/1980; Sineast br. 44-45; - Filmska kultura br. 127 (Dragan Belić); - Filmske sveske br. 1 i 2 za 1980. (B. Zečević); - Poslovni kalendar za 1981. (M.M.); - Strane knjige: Majstor nasilja (B. Kalafatović).

Broj 18. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Uvodnik: Podsticaj i opomene; - Komentari:  Sa druge obale (Milomir Marinović); - Usaglašena komercijala (Božidar Zečević); - Znak nepoverenja (Predrag Golubović). – FEST: Jedanaesti Fest (Božidar Zečević); - Zaštitni znak: Galski petao (Bogdan Kalafatović); - Pank melodrama i žestok film (Vesna Miljanić); - Sav taj džez (Blagoja Kunovski); - Grad žena (Božidar Zečević); - Stalker (Tomislav Gavrić); - Kagemuša (Božidar Zečević); - Magla (Bogdan Tirnanić); - Misetrija Obervald (Tomislav Gavrić); - Gosti Festa govore (Milan Špiček); - Sedamdeset pet filmova Festa ’81; - Na silaznoj liniji (Božidar Zečević). – Domaći film: Nagrade na 28. festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu; - Osušene metafore (Božidar Zečević); - Biljeg (Dragan Belić); - S one strane (Severin M. Franić); - 15 časova i 17 minuta (Svetozar Guerinić); - Dom (S.M. Franić); - Kratka retrospektiva dokumentarnog filma; - Neboder (Blagoja Kunovski); - Premijera (Severin M. Franić); - Slučaj Bogoljuba Savkovića-livca (Blagoja Kunovski); - Bez koraka (S.M. Franić); - Restlovi (Svetozar Guberinić); - Tri filma Radoslava Vladića(Severin M. Franić); - Festival u novom ruhu (M. Lukanović); - Na 53 festivala (M.M.); – Animacija: Izložba Zorana Jovanovića; - Munitić u žiriju Anesija; - Marsel Janković u Beogradu; - Kompjuterska animacija; - Filmovi za celo veče; - Oskarovac – pisac knjiga; - Statističko čudo u Japanu; - U susret Varni ’81; - Ovogodišnji Oskar otišao u Mađarsku (rubriku prirpremio Nikola Majdak). – Festivali: Kan nije u krizi (Milutin Čolić); - London ’81: Tiranija istorije (Borislav Anđelić); - Krakov ’81: Renesansa poljskog filma (dr Milan Ranković); - Poloneza krakoviana (Vladimir Bunjac); - Dnevnik iz Oberhauzena (Dragan Gajer); - Berlin Filmplac (Milomir Marinović); – Manifestacije: Dani francuskog filma (Bogdan Kalafatović); - Britanski dokumentarni film (Slobodan Aranđelović); - Savremeni australijski film (Božidar Zečević); - Otkriće Flešera (S. Aranđelović); - Žan Mitri u Beogradu (Božidar Zečević). – Strani film: U krugu popularnih žanrova (Miron Černjenko); - Prelomni momenat? (Zdjislav Ornatovski); - Sve što nebo (ne)dopušta (Bogdan Tirnanić); - Perspektive čehoslovačke animacije (Nikola Majdak). – TV i film: Odnos između filma i televizije u SAD (Vlada Petrić); - Grlom u jagode (Milomir Marinović); - Kad proleće kasni (Milomir Marinović); - Filmografija inostranih i domaćih filmova prikazanih u periodu od 1.11.1980 – 31.12.1980. (Slobodan Aranđelović). – Filmska tehnika:  Nove kino kamere (B. Perak). – Istorija: Kako je Uranija Popović učila glumu (Jelena Kosanović). – Filmska kultura:  Nove knjige: Zoran Jovanović – karikatura i crtani film (B.Z.); - Varteks Baronijan: Muzika kao primenjena umetnost (Božidar Zečević); - France Brenk: Slovenski film – dokumenti in razmišljanja (Dejan Kosanović); - Dejvid Češir: Snimanje kamerom (Miroslav Petrović); - Časopisi: Filmska kultura br. 129 i 130; - Sineast br. 47, 48, 49 i 50; - Ekran br. 1-2; - Kinotečen mesečnik br. 22; - Tri decenije Cahiers du cinema.

1981.

Broj 19. Uvod: Upotrebljene skraćenice; - Filmografija jugoslovenskog dugometražnog igranog filma 1945-1980. Pripremili: Radica Petronić i Ljubica Milenković-Tatić. Urednik: Branislav Obradović; - Registar naziva filmova; - Registar imena; - Tabelarni pregled proizvedenih dugometražnih igranih filmova u SFRJ 1945-1980.

Broj 20-21. Kalendar događaja (Elizabeta Kesar); - Komentari: Neobični dobrovoljci (Predrag Golubović); - Ruglo grada (Božidar Zečević); - Scenograf-trčkaralo (Dragoljub Ivkov); - Uvodnik: Godina našeg nezadovoljstva; – Film i društvo: Skupština Saveza udruženja filmskih radnika Jugoslavije, Novi Sad, 25-26. jun 1981. (Kiril Cenevski, Kosta Krpač, dr Radoslav Rotković, Dušan Perković, Nikola Babić, Aleksandar Đurčinov, Radomir Subotić, Alenka Rančić, Đorđe Babić, Besim Sahačiu, Ratko Orozović, Cvetan Stanoevski, Žika Ristić, Predrag Golubović, Petar Latinović); - Mnogo modela, ali... (Mira Boglić). – Domaći film: Nagrade na 28. festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli; - Poprište kritike: Pad Italije (Božidar Zečević, Mira Boglić); - Sok od šljiva (Severin M. Franić); - Ritam zločina (Tomislav Kurelec); - Crveni konj (Georgi Vasilevski); - Piknik u Topoli (Severin M. Franić); - Vlakom prema jugu (Tomislav Kurelec); - Ljubi, ljubi al’ glavu ne gubi (Dragan Belić); - Laf u srcu (Severin M. Franić); - Vreme, vode (Blagoje Kunovski); - Samo jednom se ljubi (Bogdan Tirnanić); - Deč
 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia