INOSTRANI KONKURSI, RADIONICE, MARKETIprinter friendly page


EURIMAGES - EUROPEAN CINEMA SUPPORT FUND
od 01.01.2013. do 31.12.2013.

EURIMAGES
Council of Europe
Agora Building
Allée des Droits de l’Homme
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Tel: +33 3 88 41 26 40
Fax: +33 3 88 41 27 60

Fond za podršku koprodukcijama (dugometražni igrani, animirani i dokumentarni filmovi), distribuciji i bioskopima

Svake godine postoji 4 roka za prijavu:

- 18. januar 2013.
- 22. april 2013.
- 26. avgust 2013.
- 25. oktobar 2013.

e-mail: eurimages@coe.int
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.aspHUBERT BALS FUND
od 01.01.2014. do 31.12.2014.

HUBERT BALS FUND
International Film Festival Rotterdam
P.O.Box 21696
3001 AR Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 890 90 90
Fax: +31 10 890 90 91

Fond Hubert Bals predstavlja inicijativu Roterdamskog filmskog festivala za podršku i dodelu sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata

Rokovi za prijavu: dva puta godišnje - 1. mart i 1. septembar

e-mail: hbf@filmfestivalrotterdam.com
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/WHEN EAST MEETS WEST - Trieste Film Festival
od 20.01.2014. do 22.01.2014.

When East Meets West

Koprodukcijski market za projekte dugometražnih filmova

Rok za prijavu: TBA (prethodni rok je bio 20. novembar 2012)

e-mail: info@wemw.it
http://www.wemw.it/CINEMART - INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM
od 26.01.2014. do 29.01.2014.

Cinemart
International Film Festival Rotterdam
(mailing address): P.O. Box 21696, 3001 AR Rotterdam
(visiting + express mail address): Karel Doormanstraat 278b, 3012 GP Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 890 90 90
Fax: +31 10 890 90 91

Koprodukcijski market za projekte dugometražnih igranih filmova

Rok za prijavu: 1. septembar 2013.

e-mail: cinemart@filmfestivalrotterdam.com
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/cinemine/ 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa agicoa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia