NOVOprinter friendly page


JUGOSLOVENSKI CRNI TALAS
(YUGOSLAV BLACK WAVE)
maj 2011

Pisac: Greg DeCuir, Jr.

Dvojezično izdanje knjige Grega DeCuira, Jr. - JUGOSLOVENSKI CRNI TALAS na sistematičan, pronicljiv i kompetentan način istražuje jedan od najkompleksnijih poratnih fenomena jugoslovenske kinematografije – Crni talas.

Paralelno se baveći i ideološkom i političkom pozadinom nastanka ovog fenomena, Greg DeCuir, Jr. neuobičajeno za stranog autora znalački vivisecira ne samo pojedinačne filmove i autorske opuse, no i čitavu društveno-političku klimu koja ih je uslovila. Njegovo istraživanje odvija se na nekoliko nivoa, a premda obradjuje čitav jugoslovenski prostor, srpskom filmu pripala je čast da izborom dela i analitičkim opsegom, kao najdinamičnija produkciona celina, bude najzastupljenija.

Po širini svog analitičkog zamaha i istaživanju konteksta, u anglosaksonskom svetu knjiga Greg DeCuir, Jr. nema pandana.


Izdavac: FILMSKI CENTAR SRBIJE / maj 2011.


 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia