PROPISIprinter friendly page
Zakon o kulturi
(usvojen 31. avgusta 2009. / stupio na snagu 10. septembra 2009. / primenjuje se od 10. marta 2010.)Zakon o kinematografiji
(usvojen 26. decembra 2011. / stupio na snagu 3. januara 2012. / primenjuje se od 3. jula 2012.)Zakon o autorskom i srodnim pravima
(usvojen 11. decembra 2009. / objavljen u Službenom glasniku 16. decembra 2009. / stupio na snagu 23. decembra 2009.)Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
(usvojen 26. decembra 2011)Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
(usvojen 15. decembra 2012. / primenjuje se od 1. januara 2013.)Zakon o optičkim diskovima
(usvojen 14. jula 2011. / stupio na snagu 22. jula 2011. / primenjuje se od 22. januara 2012.)Zakon o obeležavanju dana žalostiStatut FCS
(stupio na snagu 30. maja 2014.)Uredba o merama izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije kroz inostranu kinematografsku produkciju u Republici Srbiji u 2011. godini putem ulaganja u domaću filmsku indrustrijuEURIMAGES - Podrška koprodukcijama
podrška koprodukcijama
podrška koprodukcijama - pravilnikEURIMAGES - Podrška distribuciji
podrška distribuciji
podrška distribuciji - formularEURIMAGES - Podrška bioskopima
Podrška repertoarima
Vodič za 2012EURIMAGES - Podrška digitalizaciji bioskopa
Digitalizacija bioskopa - Podrška bioskopima u nabavci digitalne opreme
Digitalizacija bioskopa - procedure
Digitalizacija bioskopa - propisiEvropska konvencija o kinematografskim koprodukcijama

 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia