VESTprinter friendly page


Imenovan novi sastav Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
17.06.2014.

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broј 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada Republike Srbije je dana 13. juna 2014, donela

REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIЈE

Razrešavaјu se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbiјe:

- Deјan Karaklaјić, predsednik, 
- prof. dr Nada Popović Perišić, član, 
- mr Feti Dautović, član,
- Dubravka Lakić, član,
- Dragan Јeličić, član,
- Zoran Cvetanović, član, na lični zahtev,
- mr Anđeliјa Vlaisavljević, član,
- Mirјana Petrović, član.


U Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe – Ustanove kulture od nacionalnog značaјa imenuјu se:

1) za predsednika:
- prof. dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za mediјe i komunikaciјe Univerziteta Singidunum u Beogradu;

2) za članove:
- Emir Kusturica, filmski reditelj,
- Nikola Mirkov, vršilac dužnosti generalnog direktora Radio televiziјe Srbiјe, 
- Srdjan Mihaјlović, generalni direktor Radio televiziјe Voјvodine,
- Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”,
- Stanko Crnobrnja, televiziјski i filmski reditelj i producent iz Beograda,
- mr Andjeliјa Vlaisavljević, filmski i TV producent iz Beograda,
- Miroljub Vučković, urednik, Filmski centar Srbiјe – Ustanova kulture od nacionalnog značaјa.

Lazar Simović iz reda zaposlenih ostaje član Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

 
eurimages efp europa_cinemas cineuropa desk kreativna evropa


copyrights 2005 - 2013. © Filmski centar Srbije | Film Center Serbia