SRB ENG

PropisiZakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

(usvojen 12. februara 2016. / stupio na snagu 20. februara 2016.)

Zakon o kulturi

(usvojen 31. avgusta 2009. / stupio na snagu 10. septembra 2009. / primenjuje se od 10. marta 2010.)


Zakon o kinematografiji

(usvojen 26. decembra 2011. / stupio na snagu 3. januara 2012. / primenjuje se od 3. jula 2012.)


Zakon o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 11. decembra 2009. / objavljen u Službenom glasniku 16. decembra 2009. / stupio na snagu 23. decembra 2009.)


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 26. decembra 2011)


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 15. decembra 2012. / primenjuje se od 1. januara 2013.)


Zakon o optičkim diskovima

(usvojen 14. jula 2011. / stupio na snagu 22. jula 2011. / primenjuje se od 22. januara 2012.)


Zakon o obeležavanju dana žalosti


Statut FCS

(stupio na snagu 30. maja 2014.)

 

EURIMAGES – Podrška koprodukcijama

podrška koprodukcijama
podrška koprodukcijama – pravilnik

EURIMAGES – Podrška distribuciji
podrška distribuciji
podrška distribuciji – formular

EURIMAGES – Podrška bioskopima
Podrška repertoarima
Vodič za 2012

EURIMAGES – Podrška digitalizaciji bioskopa
Digitalizacija bioskopa – Podrška bioskopima u nabavci digitalne opreme
Digitalizacija bioskopa – procedure
Digitalizacija bioskopa – propisi


Evropska konvencija o kinematografskim koprodukcijama