SRB ENG

Informacije o javnim konkursima koje je raspisao Filmski centar Srbije

30. Jan 2017

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova

Filmski centar Srbije je 30.01.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova.

Konkurs je otvoren do 01. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom

Filmski centar Srbije je 30.01.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom.

Konkurs je otvoren do 01. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova 

Filmski centar Srbije je 06.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova.

Konkurs je otvoren do 06. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija

Filmski centar Srbije je 06.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija.

Konkurs je otvoren do 06. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Finansiranje unapređenja i razvoja filmskih scenarija

Filmski centar Srbije je 13.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Finansiranje unapređenja i razvoja filmskih scenarija.

Konkurs je otvoren do 13. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje studentskih završnih filmova

Filmski centar Srbije je 13.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje studentskih završnih filmova.

Konkurs je otvoren do 13. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje kratkometražnih igranih  filmova

Filmski centar Srbije je 20.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje kratkometražnih igranih filmova.

Konkurs je otvoren do 20. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE

Sufinansiranje kratkometražnih dokumentarnih filmova

Filmski centar Srbije je 20.02.2017. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinu u kategoriji: Sufinansiranje kratkometražnih igranih filmova.

Konkurs je otvoren do 20. marta 2017. godine.

Više informacija i obrazac za prijavljivanje sa pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDE