SRB ENG

Javna nabavka male vrednosti 2/2016 – Usluga štampe knjiga i drugog štampanog materijala

17. маја 2016
FILMSKI CENTAR SRBIJE ustanova kulture od nacionalnog značaja Koče Popovića 9/III, Beograd   objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku – usluga štampe knjiga, kataloga i drugog štampanog materijala (javna nabavka broj 2/2016)

Poziv za podnošenje ponuda štampe

Konkursna dokumentacija štampa

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za jn broj 2/2016

Obaveštenje o novom produženju roka za podnošenje ponuda za jn broj 2/2016

Izmena konkursne dokumentacije štampa

Otvaranje ponuda za uslugu štampe je 8. jun 2016. godine. u 16:30h

Odluka o dodeli ugovora – štampa

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – usluga štampe