SRB ENG

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/2017 – USLUGA ŠTAMPANJA

25. сеп 2017
FILMSKI CENTAR SRBIJE ustanova kulture, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje ODLUKU o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge štampe za potrebe sajma knjiga (javna nabavka broj 3/2017).

Odluka o dodeli štampe