SRB ENG

Javna nabavka male vrednosti 4/2017 – Usluga štampanja

9. нов 2017
FILMSKI CENTAR SRBIJE ustanova kulture, Koče Popovića 9/III, Beograd, objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge male vrednosti – Usluga štampanja (javna nabavka broj 4/2017).

Poziv za podnošenje ponuda – štampa

Konkursna dokumentacija – štampa

Odgovori

Odgovori 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmeni konkursne dokumentacije za jn broj 4/2017

Izmena konkursne dokumentacije

Novi datum otvaranja ponuda za uslugu štampe zakazan je za 21. novembar 2017. godine u 16:30h.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru