SRB ENG

Javna nabavka usluga 6/2019 – Usluga štampanja

02. oktobar 2019.
FILMSKI CENTAR SRBIJE, Koče Popovića 9/III, Beograd objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku 6/2019 – Usluga štampanja.

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

Otvaranje ponuda za uslugu štampanja je 10. oktobar 2019. godine u 16h.

Odluka o dodeli ugovora