SRB ENG



Objavljeno: 16. mart 2007.
Rok: 20. maj 2007.

FINANSIRANJE KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA



Poštovani,

SEE Cinema Network objavljuje konkurs za finansiranje kratkometražnih filmova.
Sve neophodne informacije o pravilima konkursa i prijave nalaze vam se u formularu u obliku Word dokumenta. Prijave za konkurs treba dostaviti do 20/05/07 u Filmski centar srbije.

Sve dodatne informasacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 2625 131 ili putem elektronske poste preko adrese: una@fcs.co.yu