SRB ENGObjavljeno: 01. januar 2020.
Rok: 31. decembar 2020.

Lista festivala koji se boduju – Konkurs za stimulaciju učestvovanja domaćih filmova na stranim festivalimaKonkurs će biti raspisan 1. jula 2020. godine i biće otvoren do 1. avgusta 2020.

LISTA FESTIVALA KOJI SE BODUJU – Stimulacija uspeha 2020