SRB ENGObjavljeno: 04. jul 2019.
Rok: 13. septembar 2019.

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje kratkometražnog igranog filma u 2019. godiniSEE Cinema Network (Mreža kinematografija Jugoistočne Evrope) raspisuje: Konkurs za sufinansiranje kratkometražnog igranog filma.

Prijave za konkurs (sa akcentom da je za kratkometražni film) treba dostaviti e-poštom najkasnije 13. septembra 2019. do 16 časova na mail una@fcs.rs

Od svih projketa koji pristignu, Filmski Centar Srbije je dužan da odabere dva koja idu dalje i koja se predlažu Generalnoj skupštini SEE CN koja će se održati u Solunu u novembru mesecu. Molimo vas da scenario filma dostavite na srpskom radi lakšeg rada komisije.

Konkursna pravila, kao i dokumentaciju možete preuzeti sa linka u nastavku.

Application and Rules for SHORT Films