SRB ENG

Arhiva konkursa

Datum objavljivanja: 05. jun 2008. | Rok: 04. jul 2008.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE MANJINSKIH KOPRODUKCIJA U 2008. GODINIDatum objavljivanja: 05. jun 2008. | Rok: 04. jul 2008.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA FILMSKOG SCENARIJA U 2008. GODINIDatum objavljivanja: 14. maj 2008. | Rok: 13. jun 2008.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DOKUMENTARNIH, ANIMIRANIH I KRATKIH IGRANIH FILMOVA U 2008. GODINIDatum objavljivanja: 01. april 2008. | Rok: 21. april 2008.

Prikupljanje projekata za STIMULACIJU FILMSKIH OSTVARENJADatum objavljivanja: 12. mart 2008. | Rok: 15. april 2008.

KONKURS ZA UČEŠĆE NA KAMPU INTERAKCIJADatum objavljivanja: 12. mart 2008. | Rok: 11. april 2008.

K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROIZVODNjE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVADatum objavljivanja: 25. januar 2008. | Rok: 29. februar 2008.

CineLink- KONKURS ZA 2008. GODINU