SRB ENG

Odluka o dodeli ugovora za Javna nabavka usluga 4/2019 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije

03. jun 2019.
Odluka o dodeli ugovora za Javna nabavka usluga 4/2019 – Usluge organizacije putovanja za potrebe Filmskog centra Srbije

Odluka o dodeli ugovora putovanja