SRB ENG

Potpisan je Memorandum o filmskoj saradnji između FCS i Fondacije Farabi Cinema iz Irana

12. februar 2019.
Nakon višemesečnih pregovora, juče 11. februara u Berlinu potpisan je Memorandum o filmskoj saradnji između Filmskog centra Srbije i Fondacije Farabi Cinema iz Irana.

 

Memorandum je potpisan sa ciljem jačanja saradnje u filmskoj industriji i promovisanja zajedničkog razvoja obe zemlje.

 

Srpska i Iranska strana su se potpisivanjem Memoranduma o filmskoj saradnji obavezali da će podržati i omogućiti saradnju između filmskih autora, produkcijskih i distributerskih kuća, podržati i organizovati kulturne seminare, radionice, masterclassove, omogućiti pristup sredstvima za podršku koprodukcijama između obe zemlje koristeći postojeće mehanizme podrške, omogućiti distributivne programe koje će osigurati širi domet i publiku za koproducirana dela, organizovati događaje namenjene umrežavanju filmskih profesionalaca iz obe zemlje i uspostaviti mehanizme za razmenu talenata i znanja.