SRB ENG

Poziv na specijalni edukativni program u okviru IDFA festivala

28. јула 2017

Filmski centar Srbije i Internacionalni festival dokumentarnih filmova Amsterdam – IDFA, u saradnji sa udruženjem DokSrbija organizuju specijalni edukativni program u okviru programa IDFAcademy, za producente i autore dokumentarnih filmova iz Srbije, na predstojećem festivalu IDFA koji će biti održan u periodu od 15. do 26. novembra 2017. godine u Amstedamu.

Svi zainteresovani producenti i autori mogu da se prijave na email marija@fcs.rs slanjem motivacionog pisma (do 1 kucane strane) i kratke profesionalne biografije sa kontakt podacima (do 250 reči), oba dokumenta objedinjena u jednom dokumentu u pdf formatu, i to najkasnije do četvrtka 3. avgusta 2017. godine.

Prilikom izbora lica kojima će Filmski centar Srbije u potpunosti finansirati troškove smeštaja, puta i kotizacije na IDFAcademy programu, prednost će biti data autorima i producentima koji su kroz svoj angažman već pokazali interesovanje za bavljenje produkcijom dokumentarnih filmova (produkcijom u najširem smislu), a kojima će ovo iskustvo moći da doprinese njihovom daljem profesionalnom razvoju, u smislu harmonizacije profesionalnih standarda sa dobrom međunarodnom praksom, razvoja kvaliteta, umrežavanja, internacionalizacije i sklapanja partnerstva ili koprodukcija.

Takođe, Filmski centar Srbije objavljuje svoju spremnost da učestvuje delimično u troškovima participacije i učešća domaćih projekata koji se prijavljuju za ovogodišnji IDFA Central Pitch, pod uslovom da budu izabrani da se predstave na ovom pičingu IDFA FORUMa i da se po dobijanju obaveštenja o izboru u Central Pitch IDFA festivala prijave Filmskom centru Srbije u roku od 7 dana od objave zvaničnih rezultata.