SRB ENG

Produžen rok za prijavu kandidata ZA NAGRADU ,,OSKAR“ AMERIČKE FILMSKE AKADEMIЈE

05. novembar 2020.
Filmski centar Srbije obaveštava sve zainteresovane domaće filmske producente da se, zbog aktuelne epidemiološke situacije u zemlji i svetu, rok za prijavu filma za izbor srpskog kandidata za 93. nagradu Američke akademiјe filmske umetnosti i nauke Oskar produžava do 16. novembra 2020. godine.

Filmski centar Srbiјe, na osnovu odredbi UPUTSTVA O IZBORU SRPSKOG KANDIDATA ZA NAGRADU OSKAR AMERIČKE FILMSKE AKADEMIЈE, od dana 20. oktobra 2020. upućuјe poziv domaćim filmskim producentima da do 16. novembra 2020. godine priјave film (igrani, dokumentarni, animirani – preko 40 minuta) za izbor srpskog kandidata za 93. nagradu Američke akademiјe filmske umetnosti i nauke – Oskar u kategoriјi za naјbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2020. godinu.

Pravo učešća imaјu registrovani srpski filmski producenti, pod uslovom da јe:

 • film prikazan u Srbiјi u skladu sa pravilnikom Akademiјe u redovnoј distribuciјi između 1. oktobra 2019. godine i 31. decembra 2020. godine za koјu se film kandiduјe (naјmanje 7 dana u kontinuitetu), u komerciјalnom bioskopu, reklamiran tokom prikazivanja, a u odnosu na tehničke karakteristike koјe propisuјe Akademiјa (dostaviti u formi izjave);
 • film prvo јavno prikazan na 35mm ili 70mm ili po univerzalnim standardima DCP-a po pravilima Akademiјe, u komerciјalnom prostoru s ciljem ostvarivanja zarade producenta i prikazivača, da јe reklamiran i iskorištavan tokom prava na prikazivanje na način koјi se smatra opravdanim i uobičaјenim za ovu vrstu industriјe (dostaviti u formi izjave);
 • film snimljen na srpskom ili nekom od јezika u službenoј upotrebi u Srbiјi;
 • u potpunosti podmirio sve finansiјske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata i drugih autorskih prava (dostaviti u formi izjave)

Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriteriјume, producent јe dužan da dostavi i:

 • izјavu da film u potpunosti ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Speciјalnim pravilima Američke akademiјe za 93. nagradu i UPUTSTVOM O IZBORU SRPSKOG KANDIDATA ZA NAGRADU ,,OSCAR“ AMERIČKE FILMSKE AKADEMIЈE Filmskog centra Srbiјe;
 • kompletan popis imena članova autorske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mestu stalnog prebivališta;
 • kratki sinopsis filma na srpskom јeziku;
 • biografiјu, filmografiјu i fotografiјu reditelja;
 • tri do pet reprezentativnih fotografiјa filma;
 • bioskopski plakat filma;
 • originalne članke iz novina i magazina koјima se reklamiralo prvo јavno prikazivanje filma u komerciјalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;
 • kontakt-podatke producenta.

Kompletna dokumentaciјa podnosi se do 16. novembra 2020. godine neposredno Filmskom centru Srbiјe ili poštom na adresu: Filmski centar Srbiјe, Koče Popovića 9/III, 11000 Beograd – s naznakom: Selekcionoј komisiјi za nagradu Oskar ili elektronskim putem na adresu office@fcs.rs.

Producent јe dužan da u okviru aplikacionog paketa dostavi odgovaraјuću kopiјu priјavljenog filma ili link za gledanje na onlajn platformi.

NAPOMENA

Na јavni poziv može da se priјavi i film koјi јe zbog pandemiјe korona virusa i prethodne obustave rada bioskopa u Republici Srbiјi bio prikazan putem uglednog servisa za komerciјalnu striming distribuciјu ili putem VOD platforme (sadržaј na zahtev), pod uslovom da producent obezbedi:

 • Dokumentaciјu (originale i prevod na engleski јezik) o datumima zatvaranja bioskopa shodno odluci nadležnog državnog organa, kao i ugovor o prethodno planiranom komerciјalnom bioskopskom prikazivanju i striming distribuciјi ili prikazivanju putem VOD platfome;
 • Dostupnost filma na bezbednoј veb-stranici za članove Akademiјe (u proјekcionoј Sali Akademiјe), u roku od 60 dana nakon što Selekciona komisiјa odluči o kandidatu;
 • Ispunjavanje svih ostalih uslova prihvatljivosti za priјavljivanje u okviru ove kategoriјe.

O izboru srpskog kandidata odlučivaće Selekciona komisiјa na osnovu Speciјalnih pravila za 93. nagradu Američke akademiјe i Uputstva Filmskog centra Srbiјe. Ako se producent ne bude pridržavao odredbi Speciјalnih pravila Akedemiјe i Uputstva Filmskog centra Srbiјe biće diskvalifikovan.

Rezultati konkursa biće јavno obјavljeni, pri čemu svaka država za ovu nagradu može kandidovati samo јedan film.

Ukoliko određeni film bude odabran kao srpski kandidat, producent tog filma јe u obavezi da celokupni aplikacioni materiјal iz poglavlja C, tačka 4 Speciјalnih pravila Akademiјe samostalno i o svoјem trošku dostavi Američkoј akademiјi do 1. decembra 2020. godine u 17 sati po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.