SRB ENG

Rekonstruktivna sednica Sekcije producenata u okviru Grupacije kinematografije pri PKS

9. јуна 2017

U Privrednoj komori Srbije 23. juna 2017. godine održaće se rekonstruktivna sednica Sekcije producenata u okviru Grupacije kinematografije, Udruženja za kreativnu industriju.

Utvrđeni kriterijum koji opredeljuje članstvo u Sekciji producenata: produkcija ili izvršna produkcija dva dugometražna igrana filma ili igrane televizijske serije sa bioskopskom ili televizijskom distribucijom snimljena ikada i najmanje jedan film ili igrana tv serija snimljena u poslednjih 5 (pet) godina.

Molimo sve zainteresovane producentske kuće, koje ispunjavaju navedeni kriterijum da pošalju е-mail na adresu: kreativna@pks.rs, u kome će navesti: naziv privrednog društva, kontakt osobu, kontakt telefon, е-mail adresu kao i nazive i godinu produkcije/izvršne produkcije igranog filma odnosno televizijske serije.

Rok za dostavljanje e-mail-ova je petak, 16. jun 2017. do 12,00 časova.