SRB ENG

Upoznajte se sa konkursnim kalendarom Filmskog centra Srbije za 2019. godinu

25. дец 2018 | Autor: Zoran Janković
Filmski centar Srbije će i u godini pred nama nastaviti sa kontuiniranom konkursnom politikom na polju sufinansiranja proizvodnje filmskog stvraralaštva u našoj zemlji, a tu su sada i dve nove konkursne kategorije – konkurs za debitantske dugometražne  filmove i konkurs za dugometražne igrane filmove za decu i omladinu.

Kalendar FCS konkursa u 2019. godini – datumi raspisivanja konkursa:

29.januar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova;

05. februar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;
Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film);

12. februar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

19. februar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

26. februar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;
Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;

09. april 2019.
Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa;

07. maj 2019.
Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;
Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih animiranih filmova;

01. jul 2019.
Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalima;
Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova;
Stimulaciјa gledanosti;
Stimulaciјa distribuciјe;

20. avgust 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

27. avgust 2019.
Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;
Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih animiranih filmova

03. septembar 2019.
Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu.

Napomena: Svaki od planiranih konkursa biće otvoren mesec dana, a tekst konkursa i prateća konkursna dokumentacija će biti dostupni na internet stranici Filmskog centra Srbije na dan raspisivanja konkursa.

Tokom 2018. godine Filmski centar Srbije raspisao je ukupno 27 konkursa, u okviru kojih je podržano 17 dugometražnih igranih filmova i 21 dugometražni dokumentarni film. Podržano je i 29 kratkih igranih projekata, uključujući studentske i eksperimentalne filmove, baš kao i 12 projekata za kratke dokumentarne filmove.

Z. J