SRB ENG

ZASPANKA ZA VOJNIKEStevan Jakovljević, nastavnik biologije i veteran koji se u Prvom svetskom ratu borio u srpskoj vojsci, stiže na proslavu dvadesetogodišnjice kraja rata i otvaranje kosturnice u selu u kom je bio sa svojim prvim saborcima, Petom artiljerijskom baterijom. Tamo zatiče samo ostarelog komandanta. Kroz njihova sećanja gledamo sudbinu Pete divizije koja je rasformirana upravo u tom selu.