SRB ENG

Sufinansiranje proizvodnje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komercijalnim potencijalom (komercijalni repertoarski film)Odluka UO o imenovanju komisije

Odluka UO o izboru projekata – komercijalni film

Predlog komisije za komercijalni film