Projekat „Ničije dete“ Vuka Ršumovića primljen je u Binger Filmlab u
Amsterdamu u program za razvoj scenarija (Script Development Programme) koji počinje u septembru i traje do kraja januara.

Kraj kursa i prezentacija projekata će biti na Roterdamskom filmskom festivalu u okviru Cinemarta.

Više informacija na: http://www.binger.nl/