Upravni odbor Filmskog centra Srbije na 52. sednici održanoj 28. avgusta
2009. godine, u Filmskom centru Srbije doneo je odluku da se 16. septembra
2009. godine, raspiše Konkurs za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova,

koji će biti prvi u nizu konkursa, koji će biti raspisani u skladu sa Pravilnikom o postupku sprovodjenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva.

Konkurs će biti objavljen na sajtu Filmskog centra i u dnevnoj štampi.