MARGUM

MARGUM
Experimental film
24’

Film je zasnovan na stoičkoj filozofiji Marka Aurelija. Kroz autentičan arheološki materijal sa Marguma, smeštenog na ušću Morave u Dunav, teku Markova razmišljanja o svetu i sudbini pojednica u njemu.

Author crew
Director of photography
Basic information
Title in Serbian
MARGUM
Title in English
MARGUM
Premiere
01/01/2005
Production
Technical specs
Duration
24