SRB ENGObjavljeno: 11. januar 2021.
Rok: 31. decembar 2021.

KALENDAR KONKURSA ZA 2021. GODINU Datum raspisivanja konkursa: 10. februar 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;

Datum raspisivanja konkursa: 17. februar 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;

Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film);

Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;

Datum raspisivanja konkursa: 24. februar 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta;

Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;

Datum raspisivanja konkursa: 03. mart 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

Datum raspisivanja konkursa: 10. mart 2021.

Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih animiranih filmova

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

Konkurs za preddigitalizaciju i digitalizaciju;

Datum raspisivanja konkursa: 01. jul 2021. 

Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalima;

Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova;

Stimulaciјa gledanosti;

Stimulaciјa distribuciјe;

Datum raspisivanja konkursa: 07. jul 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih animiranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

Datum raspisivanja konkursa: 14. jul 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;

Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;

Datum raspisivanja konkursa: 28. jul 2021.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

 Datum raspisivanja konkursa: 04. avgust 2021.

Pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje;

Datum raspisivanja konkursa: 03.septembar 2021.

Sufinansiranje razvoja projekata adaptacije književnih dela domaćih autora.