SRB ENG

PropisiStatut FCS

(stupio na snagu 23. maja 2019)

Uputstvo FCS o sufinansiranju učešća na festivalima i manifestacijama

(stupilo na snagu 5. juna 2019)

Uputstvo o izboru srpskog kandidata za nagradu „Oscar“

(stupilo na snagu 29. septembra 2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

(usvojen 12. februara 2016. / stupio na snagu 20. februara 2016)

Zakon o kulturi

(usvojen 31. avgusta 2009. / stupio na snagu 10. septembra 2009. / primenjuje se od 10. marta 2010)

Zakon o kinematografiji

(usvojen 26. decembra 2011. / stupio na snagu 3. januara 2012. / primenjuje se od 3. jula 2012)

Zakon o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 11. decembra 2009. / objavljen u Službenom glasniku 16. decembra 2009. / stupio na snagu 23. decembra 2009)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 26. decembra 2011)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

(usvojen 15. decembra 2012. / primenjuje se od 1. januara 2013)

Zakon o optičkim diskovima

(usvojen 14. jula 2011. / stupio na snagu 22. jula 2011. / primenjuje se od 22. januara 2012)

Zakon o obeležavanju dana žalosti

 

 

 

EURIMAGES – Podrška koprodukcijama

Eurimages podrška koprodukciji i pravilnik 2020

EURIMAGES – Podrška distribuciji
podrška distribuciji
podrška distribuciji – formular

EURIMAGES – Podrška bioskopima
Podrška repertoarima

EURIMAGES – Podrška digitalizaciji bioskopa
Digitalizacija bioskopa – Podrška bioskopima u nabavci digitalne opreme
Digitalizacija bioskopa – procedure
Digitalizacija bioskopa – propisi

Revidirana konvencija o kinematografskim koprodukcijama