Aktuelni konkursi

Sufinansiranje distribucije domaćeg dugometražnog igranog filma u Republici Srbiji

Na osnovu odredaba člana 18. Zakona o kinematografiji („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 i 46/2014), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017 ) i Uputstva o dodeli sredstava Filmskog […]

Kalendar konkursa za 2022. godinu

Datum raspisivanja konkursa: 23. februar 2022. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom; Sufinansiranje distribucije domaćih filmova u bioskopima; Datum raspisivanja konkursa: 02. mart 2022. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova; Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni […]