Aktuelni konkursi

Kalendar konkursa za 2022. godinu

Datum raspisivanja konkursa: 23. februar 2022. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova; Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova; Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom; Sufinansiranje distribucije domaćih filmova u bioskopima; Datum raspisivanja konkursa: 02. mart 2022. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova; Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni […]