SRB ENG

Najnovija izdanja

Veljko Radosavljević

SJAJ CRNOG


Knjiga Veljka Radosavljevića nije samo nov doprinos sagledavanju fenomena crnog talasa u srpskoj kinematografiji, nego, između ostalog, i svojevrsni kritički dijalog sa delima prethodnika. Ono što diferencira Radosavljevićevu optiku je široko kontekstualizovanje filmske problematike i njena konverzija u politiku.
Takođe, autor, za razliku od nekoliko prethodnih knjiga na ovu temu, insistira na širokom umrežavanju srpskog filma istražujući njegove relacije sa srodnim modernističkim filmskim pokretima u svetu. I ne na poslednjem mestu, Radosavljević istražuje klimu, produkcione konstelacije kao i dela prethodnika koja su , premda zaboravljena ili zapostavljena, suštinski nikada dovoljno vrednovana, učinila da crni talas pre svega doživimo kao sukcesiju, kao kontinuitet i logičnu fazu razvoja jedne značajne evropske kinematografije.
Izdavač: Filmski centar Srbije
Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević

The Best Serbian Films of the 21st Century


“The Best Serbian Films of the 21st century” as selected and reviewed by film critics Zoran Janković, Ivan Velisavljević and Đorđe Bajić. This book contains critic reviews of the best and/ or the most intriguing films among the Serbian fiction feature production starting with January 2000 up to the present moment in various aspects.

Izdavač: Filsmki centar Srbije / februar 2019.
Florijan Krautkremer, Mihael First, Serjoša Vimer

NEMRTVI: TEORIJE FILMA O ZOMBIJIMA


Knjiga Nemrtvi: Teorije filma o zombijima, nastala je pod uredničkom palicom Florijana Krautkremera, Mihaela Firsta i Serjoše Vimera i fascinira brojnošću perspektiva, unakrsnim iščitavanjima žanrovskih i podžanrovskih obrazaca, i namenjena je kako stručnoj tako i najširoj publici.

Izdavač: Filmski centar Srbije / oktobar 2018.
pripredila ANITA PANIĆ

MILENA DRAVIĆ ILI KLJUČ SNOVA


Knjiga posvećena stvaralaštvu najveće srpske filmske glumice, priređivača Anite Panić, dvojezično je, srpsko-englesko izdanje.
Bogato ilustrovana, s obiljem veoma retkih arhivskih fotografija, ova knjiga okuplja tekstove Gorana Paskaljevića, Radeta Šerbedžije, Veljka Bulajića, Milana Jelića, Milana Vlajčića, same Milene Dravić i mnogih drugih koji iz različitih perspektiva sagledavaju njen stvaralački značaj i rad.
Knjiga obuhvata sve aspekte Mileninog stvaralštva.

Izdavač: Filmski centar Srbije, Službeni glasnik / avgust 2018.
SRDJAN VUČINIĆ

PORTRETI: 24 SLIČICE U SEKUNDI (Eseji o jugoslovenskom filmu)


Izdavač: Filmski centar Srbije / jul 2018.
Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević

Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017. – DRUGO IZDANJE


Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017. je jedinstvena knjiga u našoj kulturi  u kojoj su se na jednom mestu našli kritički tekstovi i osvrti na sve srpske dugometražne igrane filmove prikazane bilo u redovnoj bioskopskoj distribuciji bilo samo na festivalima u periodu od 2000. do 2017. godine.

Izdavač: Izdavač: Filmski centar Srbije, jul 2018.
Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević

Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017.


Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017. je jedinstvena knjiga u našoj kulturi  u kojoj su se na jednom mestu našli kritički tekstovi i osvrti na sve srpske dugometražne igrane filmove prikazane bilo u redovnoj bioskopskoj distribuciji bilo samo na festivalima u periodu od 2000. do 2017. godine.

Izdavač: Filmski centar Srbije, februar 2018.
MILOMIR MIKAN MARINOVIĆ

ČEŠKA ŠKOLA U RALJAMA SOC-NEOREALIZMA


Milomir Mikan Marinović (1947) pripada generaciji filmskih kritičara koja se pojavila početkom sedamdesetih i vrlo brzo preuzela poziciju koju su do tada držali predstavnici jugoslovenske „modern filmske kritike novog senzibiliteta“ iz šezdesetih.

Izdavač: Filmski centar Srbije / februar 2018.
ZUZANA GINDL-TATAROVA

PRAKTIČNA DRAMATURGIJA


Profesorka Zuzana Gindl-Tatarova (1956), završila je filmsku akademiju (FAMU) u Pragu.  Radila je kao novinar i filmksi kritičar i autorka je nekoliko knjiga. ‘Praktična dramaturgija’ (2005) je svojevrsni uvod u kreativno pisanje.

Izdavač: Filmski centar Srbije / januar 2018.
VLASTIMIR SUDAR

Portret umjetnika kao političkog disidenta: Život i djelo Aleksandra Petrovića


„U filmovima Saše Petrovića lako prepoznajemo mnoge probleme koji neprestano muče ove prostore, koje je on znao detaljno da oslika i ako nam već ne ukaže na njihova rješenja, onda nam je barem otkrio načine da lakše živimo sa njima. U knjizi o Petroviću i njegovom djelu upravo govorim o toj njegovoj umjetničkoj analizi jednog vremena i prostora, koji nam, kao i svaka istorija, govori jako puno o tome šta i kako nas sputava i danas, i kako to možda treba prevazići“. Vlastimir Sudar

Izdavač: Filmski centar Srbije / oktobar 2017.