SRB ENGObjavljeno: 17. februar 2022.
Rok: 31. decembar 2022.

KALENDAR KONKURSA ZA 2022. GODINUDatum raspisivanja konkursa: 23. februar 2022.

 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova;
 • Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova;
 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;
 • Sufinansiranje distribucije domaćih filmova u bioskopima;

Datum raspisivanja konkursa: 02. mart 2022.

 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;
 • Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film);
 • Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;

Datum raspisivanja konkursa: 09. mart 2022.

 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta;
 • Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;
 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

Datum raspisivanja konkursa: 26. mart 2022.

 • Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija;
 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;
 • Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;
 • Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa;
 • Sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih animiranih filmova;
 • Sufinansiranje samostalno snimljenog domaćeg dugometražnog filma.