SRB ENGObjavljeno: 19. septembar 2007.
Rok: 01. novembar 2007.

Konkurs za finansiranje dugometražnih filmovaPoštovani,

SEE Cinema Network objavljuje konkurs za finansiranje dugometražnih filmova.
Sve neophodne informacije o pravilima konkursa i prijave nalaze vam se u formularu u obliku Word dokumenta.

Prijave za konkurs treba dostaviti do 05/11/07 u Filmski centar Srbije.
Filmski centar Srbije odlučuje koja će dva prokjekta da uđu u uži izbor.
Konačnu odluku o tome koji će projekat iz Srbije biti finansiran od strane SEE CN donose ostale zemlje članice za vreme trajanja Filmskog festivala u Solunu, koji se održava od 17/11 do 25/11/2007.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 2625 131 ili putem elektronske poste preko adrese: una@fcs.co.yu