SRB ENGObjavljeno: 15. septembar 2016.
Rok: 17. oktobar 2016.

SEE CN – Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film u 2016. godiniSEE Cinema Network (Mreža kinematografija Jugoistočne Evrope) raspisuje: Konkurs za sufinansiranje razvoja projekata za dugometražni igrani film.

Prijave za konkurs treba dostaviti e-poštom najkasnije 17. oktobra 2015. do 17 časova na mail una@fcs.rs

Od svih projketa koji pristignu Filmski Centar Srbije je dužan da odabere dva koja idu dalje i koja se predlažu Generalnoj skupštini SEE CN. Molimo vas da scenario filma dostavite na srpskom radi lakšeg rada komisije.

Konkursna pravila, kao i dokumentaciju možete skinuti sa linka u nastavku.

Aplikacija i pravilnik za razvoj projekata SEE CN