24

24
EKSPERIMENTALNI FILM
4’
eksperimentalni

Delo pokazuje mehanizam bicikle oslikan kroz detalje njenih delova u pokretu. Tako se uspostavlja analogija sa mehanizmom rada bioskopskog projektora, koji takođe ima slično kretanje. Na kraju svetlo na bicikli simboliše projekcionu lampu. Na projekcionom platnu se vidi rad ručne štamparije koja svojim kretanjem podseća na način rada bicikle i bioskopskog projektora.

Autorska ekipa
Režija
Scenario
Direktor/ka fotografije
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
24
Naslov na engleskom jeziku
24
Žanr
eksperimentalni
Premijera
31/03/2011
Produkcija
Adresa
Bulevar umetnosti 20, 11070 Beograd
Email adresa
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Web adresa
https://fdu.bg.ac.rs/
Tehnički podaci
Trajanje
4