AKO IKADA JEDNE NOĆI BILO KAD

NEITHER WORDS NOR QUIET
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
21’
drama

Nа mаgistrаlnom putu, tokom jedne noći, prаtimo slučаjni susret troje strаnаcа. NJihove misli nаviru između nekoliko reči koje rаzmene, u trenutku kаdа se svаko od njih suočаvа sа svojom odlukom: kаko i kudа dаlje.

Autorska ekipa
Direktor/ka fotografije
Kompozitor
Montaža
Ekipa
Kostimografija
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
AKO IKADA JEDNE NOĆI BILO KAD
Naslov na engleskom jeziku
NEITHER WORDS NOR QUIET
Žanr
drama
Premijera
02/04/2013
Produkcija
Producent
Adresa
Bulevar umetnosti 20, 11070 Beograd
Email adresa
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Web adresa
https://fdu.bg.ac.rs/
Tehnički podaci
Trajanje
21