JANJIČAR

JANISSARY
DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
JANJIČAR
Naslov na engleskom jeziku
JANISSARY
Premijera
13/03/2009
Produkcija
Producentska kuća
Producent
Adresa
Marka Miljanova 11, Novi Sad
Telefon
+381 21 500 233
Tehnički podaci