MOGUĆE JE BITI NEVIN U NEMOGUĆEM

AS INNOCENT AS POSSIBLE
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
20’

Dva para na vikendici, groteskne intrige, sumnjiva prijateljstva i par fragmenata drame „Bure Baruta” Dejana Dukovskog… i par trovanja.

Ekipa
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
MOGUĆE JE BITI NEVIN U NEMOGUĆEM
Naslov na engleskom jeziku
AS INNOCENT AS POSSIBLE
Premijera
03/04/2014
Produkcija
Adresa
Bulevar umetnosti 20, 11070 Beograd
Email adresa
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Web adresa
https://fdu.bg.ac.rs/
Tehnički podaci
Trajanje
20