PROLEĆNA SUNCA/SOLES DE PRIMAVERA

SPRINGTIME SUNS
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
23’

Bibi, Dimitrije, Stefan i Filip su braća. Iako ih daljina razdvaja, Beograd ih spaja. Ovo je segment njihovog života.

Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
PROLEĆNA SUNCA/SOLES DE PRIMAVERA
Naslov na engleskom jeziku
SPRINGTIME SUNS
Premijera
09/01/2013
Produkcija
Adresa
Bulevar umetnosti 20, 11070 Beograd
Email adresa
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Web adresa
https://fdu.bg.ac.rs/
Tehnički podaci
Trajanje
23