SMRT GOSPOÐE LENJIN

THE DEATH OF MRS. LENIN
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
7’
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
SMRT GOSPOÐE LENJIN
Naslov na engleskom jeziku
THE DEATH OF MRS. LENIN
Premijera
01/01/1996
Produkcija
Producentska kuća
Adresa
Braće Jerkovića 79/1, Beograd
Telefon
+381 63 205 350
Email adresa
ppfiksfokus@gmail.com
Koproducenti
Producentska kuća
Tehnički podaci
Trajanje
7