SUVOZAČI

CO-DRIVERS
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
21’

Vraćaјući se sa porodične večere, sin želi da iskoristi zatvoreni prostor automobila kako bi obavio važan razgovor sa roditeljima. Pošto roditelji ne žele da razgovaraјu, sin ubrzava.

Autorska ekipa
Osnovne informacije
Naslov na srpskom jeziku
SUVOZAČI
Naslov na engleskom jeziku
CO-DRIVERS
Premijera
16/01/2017
Film podržali
FCS
Produkcija
Adresa
Bulevar umetnosti 20, 11070 Beograd
Email adresa
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Web adresa
https://fdu.bg.ac.rs/
Koproducenti
Producentska kuća
Adresa
Topolska 6, Beograd
Tehnički podaci
Trajanje
21