Tekst konkursa – Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova

Prijava – kratkometražni animirani film

Prilog 1 – kratkometražni animirani film

Prilog 2 – kratkometražni animirani film

Prilog 3 – kratkometražni animirani film