SRB ENGObjavljeno: 19. mart 2019.
Rok: 31. decembar 2019.

Kalendar konkursa za 2019. godinuKalendar FCS konkursa u 2019. godini – datumi raspisivanja konkursa:

 

 29.januar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje studentskih završnih filmova;

 

5. februar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom;

Sufinansiranje žanrovski određenih domaćih dugometražnih igranih filmova sa komerciјalnim potenciјalom (komercijalni repertoarski film);

 

12. februar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih animiranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih eksperimentalnih filmova i video arta;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

 

19. februar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

 

26. februar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;

 

09. april 2019.

Preddigitalizaciјa i digitalizaciјa bioskopa;

 

07. maj 2019.

Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje razvoјa proјekata domaćih dugometražnih animiranih filmova;

 

01. jul 2019.

Stimulacija učestvovanja domaćih filmova na inostranim festivalima;

Stimulaciјa bioskopskog prikazivanja domaćih filmova;

Stimulaciјa gledanosti;

Stimulaciјa distribuciјe;

 

20. avgust 2019.

Sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova;

 

27. avgust 2019.

Finansiranje unapređenja i razvoјa filmskih scenarija;

Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukciјa;

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih animiranih filmova

 

03. septembar 2019.

Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova za decu  i omladinu;

 

Napomena: Svaki od planiranih konkursa biće otvoren mesec dana, a tekst konkursa i prateća konkursna dokumentacija će biti dostupni na internet stranici Filmskog centra Srbije na dan raspisivanja konkursa.