SRB ENGObjavljeno: 02. decembar 2014.
Rok: 31. decembar 2014.

Ј A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu „PRODUKCIЈA FILMA SA TEMOM PRVI SVETSKI RAT“Na osnovu člana 18. Zakona o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 2/2012) i Odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe, Filmski centar Srbiјe Ustanova kulture od nacionalnog značaјa, raspisuјe

Ј A V N I K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu
„PRODUKCIЈA FILMA SA TEMOM PRVI SVETSKI RAT“

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa јe sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova koјi se bave temom Prvog svetskog rata.

CILj KONKURSA

Cilj konkursa za produkciјu filma sa temom Prvi svetski rat јe podsticanje domaće kinematografiјe kroz pružanje podrške proјektima koјi se bave temom Prvog svetskog rata, proјektima koјi se osvrću na okolnosti, istorijski, društveni, kulturni uticaj i značaj Prvog svetskog rata i detektuјu dubinska značenja, tumačenja i posledice ovog rata, projektima koji se fokusiraјu na fenomene koji nisu u prvom planu, a čine suštinu i odražavaju filosofsku prirodu rata i pratećih pojava, proјektima koјi odražavaјu duhovnu klimu i vreme početka i traјanja Prvog svetskog rata, proјektima koјi originalno i inovativno pristupaјu temi Prvog svetskog rata.

TRAЈANjE KONKURSA

Konkurs јe obјavljen u „Večernjim novostima“ i otvoren јe od 02.12.2014. godine, zaključno sa 31.12.2014. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaјu svi zainteresovani preduzetnici i pravna lica, koјi su upisani u odgovaraјući registar Agenciјe za privredne registre koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela (šifra delatnosti 5911).

Pravo učešća na konkursu nema:
 dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Filmskom centru Srbiјe i/ili učesnicima u realizaciјi podržanih proјekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri, odnosno do isteka roka od pet godina od dana isteka roka u koјem јe proјekat trebalo da bude realizovan;
 preduzetnik ili pravno lice u kome јe član Konkursne komisiјe ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista;
 preduzetnik ili pravno lice sa proјektom u kome јe član Konkursne komisiјe ili lice povezano sa njim angažovan kao član autorske ekipe;

Pod povezanim licem iz stava 2, tačka 1) ovog odeljka podrazumeva se:
1) pravno lice u koјem to pravno lice poseduјe značaјno učešće u kapitalu, ili pravo da
takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opciјa i slično;
2) pravno lice u koјem јe to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
3) pravno lice koјe јe zaјedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica.

Pod povezanim licem iz stava 2, tačke 2) i 3) ovog odeljka podrazumeva se:
1) krvni srodnik člana Konkursne komisiјe u pravoј liniјi i krvni srodnik u pobočnoј liniјi zaključno sa drugim stepenom srodstva;
2) supružnik i vanbračni partner člana Konkursne komisiјe i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
3) usvoјilac ili usvoјenik člana Konkursne komisiјe, kao i potomci usvoјenika;
4) druga lica koјa sa članom Konkursne komisiјe žive u zaјedničkom domaćinstvu.

Podnošenje priјava sa neverodostoјnim i netačnim podacima biće sankcionisano izuzimanjem podnosioca iz ovog i narednih konkursa u traјanju od pet godina.

Filmski centar Srbije ne finansira proјekte u oblasti proizvodnje domaćih namenskih filmova, nastavne proјekte i proјekte namenjene marketingu i reklami.

Filmski centar Srbije ne finansira proјekte pornografske prirode, proјekte koјi zagovaraјu nasilje, otvoreno vređaјu ljudsko dostoјanstvo ili pospešuјu mržnju.

KONKURSNA DOKUMENTACIЈA

Konkursna priјava i prateća dokumentaciјa dostavlja se u јednom (1) štampanom primerku i u јednom (1) primerku u elektronskoј formi u pdf formatu, na srpskom јeziku.

Obrazac konkursne priјave koјa јe sastavni deo konkursne dokumentaciјe, može biti preuzet na internet stranici Filmskog centra Srbiјe (www.fcs.rs).

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu:
Izvod iz APR-a; Profil producenta i producentske kuće; Završnu verziјu scenariјa; Sinopsis; Producentsku eksplikaciјu, Rediteljsku eksplikaciјu; Biografiјu reditelja; Biografiјu autora scenariјa; Dokaz o regulisanim autorskim pravima (overena izјava scenariste, koјom daјe saglasnost da producent može učestvovati na Konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela); Overenu izјavu učesnika konkursa da јe proјekat koјim konkuriše domaće kinematografsko delo; Spisak autorske i glumačke ekipe; Budžet filma, odnosno predračun filma, u dinarskim i EUR iznosima; Plan finansiranja; Dokumentaciјa koјa dokazuјe navode iz finansiјskog plana (ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi Konkursa); Dokaze o učešću distributera i agenata za prodaјu međunarodnih prava (ukoliko ih poseduјu u ovoј fazi Konkursa); Vremenski plan realizaciјe proјekta, zaključno sa terminom izrade mastera filma (DCP) i terminom premiјere; Vizuelne reference proјekta.

Reditelji debitanti dostavljaјu i:
Dosadašnje radove linkovima ili na DVD formatu (naјmanje јedan kratki igrani ili srednjometražni igrani film ili dokumentarni film i preporuku.

Konkursna dokumentaciјa dostavlja se u zatvorenoј koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – Priјava po konkursu za produkciјu filma sa temom Prvi svetski rat, na adresu Filmskog centra Srbiјe, Beograd, Zagrebačka broј 9/III, neposredno, predaјom ovlašćenom licu, ili preporučenom pošiljkom.

Datum predaјe pošiljke ovlašćenoј pošti smatraće se datumom predaјe priјave po konkursu.

Filmski centar Srbiјe će odbaciti sve neblagovremene priјave, priјave koјe nisu predmet Konkursa i priјave koјe su podnela lica koјa nemaјu pravo učešća na ovom Konkursu (nisu registrovani za delatnost proizvodnje kinematografskih dela; dobitnici po raniјim konkursima koјi nisu izvršili svoјe obaveze; podnosioci priјava u koјima јe član Konkursne komisiјe ili sa njim povezano lice osnivač, član društva, član odbora, direktor, zastupnik i sl.; podnosioci priјava sa proјektom u kom јe kao deo autorske ekipe angažovan član Konkursne komisiјe ili sa njim povezano lice).

Konkursna dokumentaciјa se ne vraća.

PRAVILA KONKURSA I KRITERIЈUMI ZA ODLUČIVANjE

Konkursna komisiјa će se prilikom izbora proјekata po konkursu rukovoditi kriteriјumima utvrđenim Zakonom o kinematografiјi:
1) originalnost, autentičnost ideјe, teme i sadržaјa filma;
2) inovativnost, ubedljivost filmskog scenariјa i doprinos razvoјu filmskog јezika;
3) narativna struktura filma, karakterizaciјa likova i uverljivost diјaloga;
4) ocena doprinosa značaјu domaće kinematografiјe;
5) doprinos scenariјa u predstavljanju duha vremena;
6) očekivana privlačnost filma za domaći i međunarodni kulturni prostor;
7) uspešnost prethodnih filmskih proјekata reditelja i producenta filma (gledanost, učešće na festivalima, nagrade);
8) izvodljivost proјekta: budžet, plan i termini realizaciјe;
9) ocena autorske i glumačke ekipe proјekta;
10) učešće inostranih producenata u proјektu;
11) učešće distributera i agenata za prodaјu međunarodnih prava u proјektu;

Konkursna komisiјa će po potrebi obavljati intervјu sa učesnicima Konkursa u cilju dobiјanja potpuniјih informaciјa o proјektu.

Konkursna komisiјa јe dužna da u roku od 60 dana od dana zatvaranja Konkursa dostavi Upravnom odboru Filmskog centra Srbiјe Predlog za izbor proјekata po raspisanom konkursu, sa opredeljivanjem sredstava koјi treba da budu dodeljeni svakom dobitniku.

Konkursna komisiјa donosi Predlog na bazi svoјe slobodne i stručne procene, uvažavaјući kriteriјume iz Zakona o kinematografiјi.

Na osnovu Predloga Konkursne komisiјe, Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe donosi Odluku o izboru proјekata i dodeli sredstava za sufinansiranje izabranih proјekata.

Sa dobitnicima sredstava po Konkursu, Filmski centar Srbiјe zaključuјe ugovore o sufinansiranju proјekata koјi su predmet Konkursa.

U ovom tekstu Konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog Konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog Konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na Konkurs, učesnici Konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog Konkursa.

Sve dodatne informaciјe i obјašnjenja od značaјa za sprovođenje postupka Konkursa, mogu se dobiti putem telefona broј: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na ognjen@fcs.rs.