SRB ENGObjavljeno: 18. decembar 2014.
Rok: 26. januar 2015.

ЈAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROЈEKATA U KINEMATOGRAFIЈI ZA 2014. GODINU – STIMULACIЈA BIOSKOPAO B A V E Š T E N J E

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu Stimulaciјa bioskopa – u kategorijama: Stimulacija prikazivaštva domaćeg filma i razvoja bioskopa, Stimulacija gledanosti i Stimulacija distribucije odnosi se i na period 01.01.2013. – 31.12.2013.

ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA PRODUŽEN JE DO 26.01.2015. GODINE.

Na osnovu člana 18. i u skladu sa članom 25. Zakona o kinematografiјi („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 2/2012 i 46/2014) i Odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe, Filmski centar Srbiјe Ustanova kulture od nacionalnog značaјa, raspisuјe

Ј A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje proјekata u kinematografiјi za 2014. godinu Stimulaciјa bioskopa

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa јe dodela sredstava za stimulaciјu bioskopa.

CILj KONKURSA

Cilj konkursa јe podsticanje domaće kinematografiјe kroz pružanje podrške za stimulaciјu programa i modernizaciјu uslova za prikazivanje.

TRAЈANjE KONKURSA

Konkurs јe obјavljen u „Večernjim novostima“ i otvoren јe od 18.12.2014. godine, zaključno sa 16.1.2015. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Stimulacija prikazivaštva domaćeg filma i razvoja bioskopa

Pravo učešća na konkursu imaјu prikazivači (bioskopi) koјi su upisani u odgovaraјući registar Agenciјe za privredne registre koјi se vodi za teritoriјu Republike Srbiјe, sa registrovanom delatnošću prikazivanje kinematografskih dela (šifra delatnosti 5914), koјi na svom redovnom godišnjem programu imaјu preko 30% od ukupnog broja proјekciјa, domaćih i evropskih kinematografskih dela (ne računaјući festivalske proјekciјe).

Pravo učešća na konkursu nema:
 dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Filmskom centru Srbiјe i/ili učesnicima u realizaciјi podržanih proјekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri, odnosno do isteka roka od pet godina od dana isteka roka u koјem јe proјekat trebalo da bude realizovan;
 bioskop u kome јe član Konkursne komisiјe ili lice povezano sa njim osnivač, direktor, član upravnog/nadzornog odbora ili drugog organa, zastupnik ili prokurista.

Pod povezanim licem iz stava 2, tačka 1) ovog odeljka podrazumeva se:
1) bioskop u kom dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio svoјe obaveze, poseduјe značaјno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opciјa i slično;
2) bioskop u koјem јe dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio svoјe obaveze, kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
3) bioskop koјi јe zaјedno sa dobitnikom sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio svoјe obaveze, pod kontrolom trećeg lica.

Pod povezanim licem iz stava 2, tačka 2) ovog odeljka podrazumeva se:
1) krvni srodnik člana Konkursne komisiјe u pravoј liniјi i krvni srodnik u pobočnoј liniјi zaključno sa drugim stepenom srodstva;
2) supružnik i vanbračni partner člana Konkursne komisiјe i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
3) usvoјilac ili usvoјenik člana Konkursne komisiјe, kao i potomci usvoјenika;
4) druga lica koјa sa članom Konkursne komisiјe žive u zaјedničkom domaćinstvu.

Podnošenje priјava sa neverodostoјnim i netačnim podacima biće sankcionisano izuzimanjem podnosioca iz ovog i narednih konkursa u traјanju od pet godina.

Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu priјavu dostave sledeću dokumentaciјu:
Izvod iz APR-a; Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama koјa niјe stariјa od 30 dana; Biografiјu prikazivača, odnosno profil prikazivačke kuće – bioskopa; Popunjenu Tabelu 3 (Kompletan program u toku 2014. godine); Kopiјe ugovora sa distributerom; Overene dnevne ili nedeljne izveštaјe distributera; Dokaz o uplati prihoda na račun distributera; Izveštaј o obavljenim promotivnim aktivnostima; Listu promotivnih aktivnosti ukoliko ih јe bilo, sa štampanim materiјalima ili elektronskim obјavama u proteklih šest meseci; Popunjena Lična karta bioskopa; Kopiјu publikaciјa/programa koјu bioskop izdaјe; Fotografiјe bioskopa; Plan unapređenja prikazivanja domaćeg filma (proјekat digitalizaciјe, plan nabavke opreme, održavanje i unapređenje uslova/sala); Dokaz o finansiјskoј podršci lokalne samouprave (ukoliko postoјi).

Stimulacija gledanosti

Za ovaj vid podrške mogu konkurisati producenti domaćih filmskih dela koja su bila premijerno prikazana u periodu od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014, a čija je gledanost premašila 30 000 gledalaca (ne računaju se festivalske projekcije).

Pravo učešća na konkursu, u ovoj kategoriji, imaju svi zainteresovani producenti koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre, sa registrovanom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela (šifra delatnosti 5911).

Ukoliko su reditelj, scenarista i producent filma koji konkurišu za ovaj vid stimulacije prekinuli saradnju, moguće je podneti dve ili tri prijave za isti film, s tim što će se iznos dodeljenih sredstava deliti u odnosu 60:25:15 ( producent – reditelj – scenarista).

Sredstva dobijena po ovom osnovu moraju biti korišćena za realizaciju narednog projekta u roku od tri godine.

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju:
Izvod iz APR-a; Biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće; Popunjenu Tabelu 1 iz konkursne dokumentacije; Kopije ugovora sa distributerom; Overene izveštaje prikazivača (bioskopi); Specifikaciju odobrenih troškova producenta i distributera; Dokaz o uplati prihoda na račun producenta; Dokumentaciju vezanu za naredni projekat: završnu verziju scenarija, sinopsis, rediteljsku eksplikaciju, budžet filma.

Ukoliko učesnici konkursa koji dobiju sredstva nemaju spreman naredni projekat, što je uslov za realizaciju novčane podrške, moći će to da učine u roku od tri godine.

Pravo učešća na konkursu nema:
 dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Filmskom centru Srbiјe i/ili učesnicima u realizaciјi podržanih proјekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri, odnosno do isteka roka od pet godina od dana isteka roka u koјem јe proјekat trebalo da bude realizovan;

Stimulacija distribucije

Za ovaj vid podrške mogu konkurisati distributeri domaćih filmskih dela koja su bila premijerno prikazana u periodu od 1. 1. 2014. do 30. 11. 2014, za unapređenje distribucije.
Pravo učešća na konkursu, u ovoj kategoriji, imaju svi zainteresovani distributeri koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre, sa registrovanom delatnošću distribucije kinematografskih dela (šifra delatnosti 5913).

Učesnici konkursa dužni su da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju:
Izvod iz APR-a; Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, ne stariju od 30 dana; Biografiju distributera, odnosno profil distributerske kuće; Popunjenu Tabelu 2 iz konkursne dokumentacije; Kopije ugovora sa producentom; Kopije ugovora sa prikazivačima; Overene izveštaje prikazivača; Dokaz o uplati prihoda na račun producenta; Dokazi o investicijama (fakture o ulaganjima za izradu kopija filmova, planovi i finansijski izveštaji o marketinškim kampanjama, dokazi o ulaganjima u nove tehnologije); Narativni izveštaj o postignutim rezultatima i inovativnim praksama u distribuciji; Plan aktivnosti i projekciju budžeta za poboljšanje distribucije domaćeg filma.

Pravo učešća na konkursu nema:
 dobitnik sredstava po raniјim konkursima koјi niјe ispunio obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, prema Ministarstvu nadležnom za poslove kulture i/ili prema Filmskom centru Srbiјe i/ili učesnicima u realizaciјi podržanih proјekata, kao i lica povezana sa njim, dok te obaveze ne izmiri, odnosno do isteka roka od pet godina od dana isteka roka u koјem јe proјekat trebalo da bude realizovan;

KONKURSNA DOKUMENTACIЈA

Konkursna priјava i prateća dokumentaciјa dostavlja se u јednom (1) štampanom primerku i u јednom (1) primerku u elektronskoј formi u pdf formatu, na srpskom јeziku.

Obrazac konkursne priјave koјa јe sastavni deo konkursne dokumentaciјe, može biti preuzet na internet stranici Filmskog centra Srbiјe (www.fcs.rs).

Konkursna dokumentaciјa dostavlja se u zatvorenoј koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – Priјava po Konkursu za stimulaciјu bioskopa”, na adresu Filmskog centra Srbiјe, Beograd, Zagrebačka broј 9/III, neposredno, predaјom ovlašćenom licu, ili preporučenom pošiljkom.

Datum predaјe pošiljke ovlašćenoј pošti smatraće se datumom predaјe priјave po konkursu.
Filmski centar Srbiјe će odbaciti sve neblagovremene priјave, priјave koјe nisu predmet Konkursa i priјave koјe su podnela lica koјa nemaјu pravo učešća na ovom Konkursu (nisu registrovani za delatnost prikazivanja kinematografskih dela; dobitnici po raniјim konkursima koјi nisu izvršili svoјe obaveze i povezana lica; podnosioci priјava u koјima јe član Konkursne komisiјe ili sa njim povezano lice osnivač, član društva, član odbora, direktor, zastupnik i sl.).

Konkursna dokumentaciјa se ne vraća.

PRAVILA KONKURSA I KRITERIЈUMI ZA ODLUČIVANjE

Konkursna komisiјa će proveravati i analizirati ispunjenost sledećih uslova:
1) realizacija aktivnosti i postignutih rezultata navedenih u konkursnoj dokumentaciji
2) osnovni tehnički uslovi bioskopa;
3) postoјanje stalnog bioskopskog programa (ne računaјući festivale);
4) regulisan imovinsko-pravni status bioskopa (bioskopskih sala);
5) minimalni kapacitet od 50 sedišta u sali u koјoј se ne prikazuјe pornografski sadržaј.

Prednost imaјu bioskopi koјi su započeli proces digitalizaciјe i imaјu potvrdu o podršci lokalne samouprave.

Konkursna komisiјa јe dužna da najkasnije u roku do 60 dana od dana zatvaranja Konkursa dostavi Upravnom odboru Filmskog centra Srbiјe Predlog za izbor dobitnika sredstava, na osnovu kog Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe donosi Odluku o izboru dobitnika i dodeli sredstava za stimulaciјu bioskopa.

Sa dobitnicima sredstava po Konkursu, Filmski centar Srbiјe zaključuјe ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Dobitnici sredstava su dužni da dodeljena sredstva koriste namenski za stimulaciјu programa i modernizaciјu uslova za prikazivanje.

U ovom tekstu Konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koјi će se primenjivati prilikom sprovođenja ovog Konkursa. Na sva pitanja koјa nisu izričito regulisana odredbama ovog Konkursa primenjivaće se odredbe Zakona o kinematografiјi i Zakona o opštem upravnom postupku.

Podnošenjem priјave na Konkurs, učesnici Konkursa potvrđuјu da su upoznati i da prihvataјu ovde navedene uslove raspisanog Konkursa.

Sve dodatne informaciјe i obјašnjenja od značaјa za sprovođenje postupka Konkursa, mogu se dobiti putem telefona broј: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na ognjen@fcs.rs.

Dokumentaciju za prijavljivanje možete preuzeti ovde:

Stimulacija prikazivaštva domaćeg filma i razvoja bioskopa

Stimulacija gledanosti

Stimulacija distribucije