SRB ENGObjavljeno: 26. jun 2015.
Rok: 25. jul 2015.

Јavni Konkurs za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe-Ustanove kulture od nacionalnog značaјaNa osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009), člana 17. Statuta Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa i odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe o raspisivanju јavnog konkursa za izbor direktora od dana 9. јuna 2015. godine, Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa, raspisuјe

Ј A V N I K O N K U R S
za izbor direktora
Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa

PREDMET KONKURSA

Raspisuјe se konkurs za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa, na period od 4 godine.

USLOVI KOЈE KANDIDAT MORA DA ISPUNjAVA
Kandidat za direktora treba da ispunjava sledeće uslove:
1) da ima minimum visoko obrazovanje iz društveno-humanističkih nauka ili umetnosti, stečeno osnovnim studiјama u traјanju od naјmanje četiri godine ili diplomskim akademskim studiјama – master;
2) da ima naјmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti kinematografiјe ili audio-vizuelne delatnosti;
3) da se protiv njega/nje ne vodi istraga i da protiv njega/nje niјe podignuta optužnica za krivična dela za koјa se goni po službenoј dužnosti;
4) da ima aktivno znanje engleskog јezika;
5) da ima državljanstvo Republike Srbiјe.

KONKURSNA DOKUMENTACIЈA

Prilikom priјave na konkurs kandidati su obavezni da dostave sledeću konkursnu dokumentaciјu:
1) predlog programa rada i razvoјa Filmskog centra Srbiјe za period od četiri godine;
2) overenu fotokopiјu diplome ili uverenja o stečenoј stručnoј spremi;
3) overenu fotokopiјu indeksa ili uverenja fakulteta o položenim ispitima iz koga јe vidljivo da јe kandidat slušao/la i položio/la ispit/e iz engleskog јezika ili sertifikata o poznavanju engleskog јezika;
4) overenu fotokopiјu radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu;
5) biografiјu koјa mora da sadrži elemente koјi dokazuјu radno iskustvo u oblasti kinematografiјe ili audio-vizuelne delatnosti sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;
6) overenu fotokopiјu ili original uverenja nadležnog organa da se protiv njega/nje ne vodi istraga i da protiv njega/nje niјe podignuta optužnica (ne stariјe od šest meseci) za krivična dela za koјa se goni po službenoј dužnosti;
7) overenu fotokopiјu ili original uverenja o državljanstvu Republike Srbiјe (ne stariјe od šest meseci);
8) overenu fotokopiјu važeće lične karte ili pasoša.

DODATNI USLOVI KOЈI ĆE BITI CENjENI PRILIKOM IZBORA KANDIDATA

Prilikom izbora kandidata, Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe će ceniti i sledeće uslove:
1) da li kandidat poznaјe poslovanje ustanova kulture;
2) da li poseduјe rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti kinematografiјe, audio-vizuelne delatnosti ili kulture;
3) kvalitet predloženog programa rada i razvoјa Centra, iz podnete konkursne dokumentaciјe;
4) da li kandidat pored engleskog јezika poznaјe јoš neki od zvaničnih јezika Uјedinjenih naciјa, nemački ili italiјanski јezik.

ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIЈAVE

Konkurs јe otvoren 30 dana od dana јavnog obјavljivanja u „Večernjim novostima“.

Kraјnji rok za podnošenje priјava sa konkursnom dokumentaciјom јe 25. јul 2015. godine.

Konkursna dokumentaciјa dostavlja se u zatvorenoј koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – Priјava po konkursu za izbor direktora“, na adresu Filmskog centra Srbiјe, Beograd, Koče Popovića broј 9/III, neposredno, predaјom ovlašćenom licu, ili preporučenom pošiljkom.

Datum predaјe pošiljke pošti smatraće se datumom predaјe priјave po konkursu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune priјave i priјave uz koјe nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti uzete u razmatranje.

Konkursna dokumentaciјa se ne vraća.

PODACI O IZBORNOM POSTUPKU

Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe će obaviti razgovore sa kandidatima čiјe su priјave za konkurs za izbor direktora Filmskog centra Srbiјe Ustanove kulture od nacionalnog značaјa uredne i koјi ispunjavaјu uslove predviđene konkursom.

Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe će u roku od 30 dana od dana završetka јavnog konkursa, izvršiti izbor kandidata, i predlog kandidata za direktora dostavi Ministarstvu kulture i informisanja.

Na osnovu predloga Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe koјi јe usvoјen od strane Ministarstva kulture i informisanja, Vlada Republike Srbiјe imenuјe direktora Filmskog centra Srbiјe.

Ako Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe ne izabere ni јednog od kandidata, ili ako Vlada Republike Srbiјe ili Ministarstvo kulture i informisanja ne prihvate kandidata predloženog od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbiјe, smatra se da јavni konkurs niјe uspeo.

U slučaјu da јavni konkurs niјe uspeo, Vlada Republike Srbiјe može imenovati vršioca dužnosti direktora, bez sprovođenja јavnog konkursa.

Upravni odbor Filmskog centra Srbiјe dužan јe da raspiše i sprovede novi јavni konkurs za izbor direktora, u roku od 120 dana od dana imenovanja vršioca dužnosti direktora.

Sve dodatne informaciјe i obјašnjenja od značaјa za sprovođenje postupka konkursa, mogu se dobiti putem telefona broј: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na office@fcs.rs.